Agora Center

Sosiaalinen alkupääoma ja tietotekniikka - Loppuraportti

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 14
Sosiaalinen alkupääoma ja tietotekniikka - Loppuraportti

Eduskunnan kanslian julkaisu 1/2003
Edita Prima Oy

Sosiaalinen alkupääoma ja tietotekniikka- loppuraportti pohjautuu esiselvitykseen, jonka eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tilasi professori Lea Pulkkisen johtamalta työryhmältä Jyväskylän yliopiston Agora Centeristä. Loppuraportti pyrkii vastamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin nimenomaan lasten ja nuorten näkökulmasta: Miten saada enemmän iloa tietotekniikasta? Miten ehkäistä sen erityisiä riskitekijöitä?

Pekonen ja Pulkkinen määrittelevät uuden sosiaalisen alkupääoman käsitteen, joka sisältää sisäistettyjä arvoja ja normeja, sosiaalisia verkostoja sekä luottamusta. Nämä ainekset rakennetaan varhaisissa ihmissuhteissa. Sosiaalinen alkupääoma suuntaa voimakkaasti lapsen myöhempää kehitystä. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa perheiden arki on muuttunut ja tietotekniikka on muuttanut lasten kasvuympäristöä voimakkaasti. Raportissa todetaan, että yksilön kannalta olennaista on, että vanhemmat säilyttäisivät ohjaavan roolinsa myös tietotekniikan ja median käytössä. Yhteiskunnallisesti tärkeää on, että tekniikka ei eriarvoista ihmisiä vaan digitaalinen tasapaino säilyisi sukupuolisesta, alueellisesta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Julkaisu on luettavissa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan nettisivuilla. Sen voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta tuv@eduskunta.fi tai puhelimitse Tommi Halmeelta puh. (09) 432 4855.