Agora Center

Agora Industrial IT -tutkimus

Industrial IT -hankkeissa tutkitaan ja kehitetään informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntämistä maailmanlaajuisesti verkottuvassa teollisuudessa ja tuetaan informaatioteknologiaa hyödyntäviä yrityksiä tulevaisuuden haasteiden kohtaamisessa.

Liiketoiminnan painopisteen siirtyminen yhä enemmän tuotteista palveluihin vaatii uusia ihmiskeskeisempiä tietoteknologiaratkaisuja. Tavoitteena on kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä nousevien innovaatioiden kehittäminen sekä uuden teknologian siirtäminen yritysmaailmaan.

Vahvuusalueina ovat tieteellinen laskenta ja optimointi sekä niihin perustuvat ratkaisut yritysten tuotesuunnittelun, tuotannon ja logistiikan tueksi. Teknologisten sovellusten ohella hankkeissa korostuvat inhimillisten resurssien ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä ihmisen rooli teknologian hyödyntäjänä. Yhteistyöosapuolena on myös julkisen sektorin organisaatioita.

Professori Pekka Neittaanmäki johtaa tutkimusalaa.

Agora Industrial IT -hankkeita:

Tutkimushankkeet ovat mukana uuden suomalaisen metsäklusterin yhteistyössä: Finnish Forest Cluster

Jo päättyneitä hankkeita:

Yhteyshenkilö