Agora Center

Agora Innoroad Laboratory

Vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön sekä alueelliseen Innoroad-yhteistyöhön suuntautunut laboratorio toimii tieliikenteen monitieteisen tutkimuksen foorumina. Laboratorio tarjoaa fokusalueillaan myös opinnäytetöiden ja jatko-opintojen ohjausta.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa kolmella tärkeällä liikenteen tehokkuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavalla osa-alueella:

  • kuljettajan turvallisen toiminnan rajat ja kehittämismahdollisuudet
  • kuljetusjärjestelmien toiminnan kehittäminen
  • yhteiskunnallinen päätöksenteko maantieliikenteen turvallisuuden ja toimivuuden näkökulmasta.

Kuljetusketjujen ja
-järjestelmän toiminta
,
Logistiikka ja taloustiede


Agora Innoroad Laboratory
Osaava ja jaksava
kuljettaja,

Käyttäytymistieteet

Hallinto ja säädökset
liikenteen ohjauksessa,

Yhteiskuntatieteet

Agora Innoroad Laboratorio kuuluu Jyväskylän seudun Innoroad -hankkeeseen. Se toimii kiinteässä yhteistyössä professori Heikki Lyytisen johtamien psykologian huippututkimusyksiköiden Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät sekä Oppiminen ja motivaatio hankkeiden kanssa.

Agora Innoroad Laboratoriota johtaa liikenneturvallisuuden tutkimusprofessori Mikael Sallinen.

Katso myös listaa liikenneaiheisista linkeistä.

Agora Innoroad Laboratoryn hankkeita

Julkaisuja

Yhteyshenkilöt

Tarkemmat yhteystiedot löydät Jyväskylän yliopiston henkilöhausta.