Agora Center

Psykocenter, tavoitteet ja toiminta 2000-2005

Psykocenter on Suomen Akatemian huippututkimusohjelmaan kuuluva verkosto-organisaatio, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää verkostoonsa kuuluvien tutkimusryhmien tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Taustalla on Akatemian tavoite siitä, että huippuyksiköt muodostavat luovien tutkimusympäristöjen vetovoimaisia ytimiä. Toimintasuunnitelmassa mainitaan uutena tieteidenvälistymisen haasteena nimenomaan mind-technology –rajapinta, ja Psykocenterin tehtävänä integroida ihmistä koskevaa tietämystä tietoteknologian kehittämistutkimukseen.

Psykocenterin vuosille 2000–2005 laaditun toimintasuunnitelman 15.9.1999 mukaan tukiorganisaatio "tukee tutkimusryhmien piirissä tapahtuvaa tutkimustyötä ylläpitämällä tieteiden välistä keskustelua, tarjoamalla metodista konsultaatiota, vahvistamalla tutkimusryhmissä annettavaa tutkijakoulutusta erityisesti tutkimusmetodisissa kysymyksissä, antamalla tutkijoille tukipalveluja tiedon tuottamiseen liittyvissä tehtävissä ja tarjoamalla työskentelymahdollisuuksia modernissa opetuslaboratoriossa. Psykocenterin tarkoituksena on tukea eri laitoksilla tapahtuvaa tutkimustyötä. Kunkin projektin tuotokset kuuluvat sen 'emolaitokselle'."

 

Psykocenter

 

Psykocenterin toteutunut toiminta

Toiminta on jäsentynyt edellä mainittujen, toimintasuunnittelussa asetettujen tehtävien mukaan.

  1. Ihmistä koskevan tietämyksen integroiminen tietoteknologian kehittämistutkimukseen
  2. Tieteidenvälisen keskustelun ylläpitäminen
  3. Metodisen konsultaation tarjoaminen ja tutkijakoulutus tutkimusmetodisissa kysymyksissä: Syventävän tason metodikoulutus tutkijakoulutettaville ja tutkijoille.
  4. Tutkimusryhmissä annettavan tutkijakoulutuksen vahvistaminen
  5. Tutkijapalveluja tiedon tuottamiseen liittyvissä tehtävissä
  6. Työskentelymahdollisuudet modernissa opetuslaboratoriossa

 

 

Vastuuhenkilö Agora Centerissä