Agora Center

Tulevaisuustyöskentely ja verstaat

Tulevaisuustyöskentelyyn liittyen SWING-hanke on järjestänyt Jyväskylän seudulla useita verstaita.

Asiantuntija broker -verstaan tulokset.pdf

Liiketoimintaa jätteistä -verstaan tulokset.pdf

3000-YRITYSTÄ -foorumin tulokset.pdf

Tulevaisuusfoorumi Suuri risteys (24.1.2011) tulokset.pdf

Opiskelijaverstaan (26.4.2011)tulokset.pdf

Mediatyöpajan (22.11.2010) tulokset.pdf'

Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO)/julkishallinnon verstas (3.2.2011)tulokset.pdf

Jyväskylän seuden kärkiklusterien tulevaisuusverstas (7.6.2011)tulokset.pdf

On arvioitu, että Keski-Suomesta katosi viimeisimmän rakennemuutoksen seurauksena miljardi euroa ja 1000 työpaikkaa. Vaikka tilanne onkin jo kohentunut, niin olemme edelleen risteyksessä, jossa meidän on tehtävä tärkeitä valintoja, jotka synnyttävät töitä ja luovat kestävää vaurautta. Keski-Suomesta voi kasvaa kansainvälinen innovaatiokeskittymä, jos osaamme valita oikein. Keski-Suomessa on vahva tahtotila uudistua ja menestyä nopeasti muuttuvassa globaalissa taloudessa. Meillä on vahvuuksia, joita voimistamalla ja yhdistämällä voimme luoda alueelle uusia työpaikkoja ja elinvoimaista bisnestä. Näitä valintoja varten olemme käynnistäneet Swing-hankkeessa tulevaisuustyöskentelyn, jossa etsitään uusia ideoita alueen menestyksen kärjiksi.

Swing-hankkeen tulevaisuustyöskentely on kolmiosainen. Se aloitettiin Suureksi risteykseksi nimetyllä tulevaisuusfoorumilla. Laajasti toimijoita osallistaneen Suuren risteyksen tavoitteena oli etsiä ennakkoluulottomasti uusia kantavia kärkiä Keski-Suomen menestykseksi. Seuraavassa vaiheessa (keväällä ja kesällä 2011) tulevaisuustyötä jatkettiin teemaverstailla, joilla tarkennettiin ja arvioitiin Suuren risteyksen tuloksia. Kolmannessa vaiheessa (syksyllä 2011) järjestetään asiakasraateja sekä siirrytään niiden kautta pilotteihin ja kokeiluihin, joissa parhaiksi valitut ideat viedään käytäntöön. 

• • •                                                   

 tekeslogo  vipuvoimaalogo     elylogo   eakrlogo           

Tulevaisuustyöskentely on osa Keski-Suomen Innovaatiokeskittymän rakentamisprosessia, jota rahoittavat ELY-keskus ja Tekes (EAKR-rahoitus). Työhön ovat sitoutuneet vahvasti mm. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät ja Keski-Suomi ennakoi -prosessi. Tulevaisuusfoorumin koollekutsujana toimii tutkimusprofessori Antti Hautamäki. Hän on Agora Centerin johtaja ja toiminut mm. Metropolialueen kilpailukykytutkimuksen vastuullisena johtajana sekä julkaissut useita kirjoja innovaatiotoiminnasta, viimeisimpänä teos Sustainable Innovation.

Tulevaisuusfoorumin työpajat vetää projektipäällikkö Olli Hietanen Agora Centeristä. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtajana ja ollut mukana Suomen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian, Etelä-Afrikan kansallisen innovaatiojärjestelmän sekä Valtioneuvoston energia- ja ilmastopoliittisen tulevaisuusselonteon kehittämisessä.