Jyväskylä University Museum

Museum Shop

To order, please contact

 Publications of the Jyväskylä University Museum
:

kansi4 kansi1 kansi3 kansi2
 • Opiksi ja huviksi. Jyväskylän yliopiston museo 100 vuotta. Toim. Marja-Liisa Hyvönen ja Pirjo Vuorinen. Jyväskylän yliopiston museon julkaisuja 12. Kopijyvä Oy 2001. 13 €
 • Kotiranta, Hillevi: Mattilanniemen puisto-opas. Jyväskylän yliopiston museon julkaisuja 15. Jyväskylän yliopistopaino 2001. 5 €.
 • Hyöky ja Horisontti. Jyväskylän yliopiston taidekokoelma. Surge and Horizon. The University of Jyväskylä Art Collection. Toim. Niina Niemi & Marja-Liisa Hyvönen.  Jyväskylän yliopiston museon julkaisuja 20. Jyväskylä 2009. 25 €
 • Kampusopas, arkkitehtuuria, historiaa ja nähtävyyksiä Jyväskylän yliopiston kampuksilla. Jyväskylän yliopiston tiedemuseon julkaisuja 26. Jyväskylä 2016. 12 €
 • Campus guide - Architecture, history and attractions at the University of Jyväskylä.  Jyväskylän yliopiston tiedemuseon julkaisuja 28. Jyväskylä 2016. 12 €

 


Other publications
:

 • Ahonen, Hannu: Marjatta. Omakustanne Jyväskylä 2008. 18 €.
 • Eurola, Seppo - Bendikson, Katriina - Rönkä, Antti: Suokasviopas. Oulanka reports 11. Oulu 1992. 28 €.
 • Eurola, Seppo – Huttunen, Antti – Kaakinen, Eero – Kukko-oja, Kari – Saari, Veli – Salonen, Veikko: Sata suotyyppiä – opas Suomen suokasvillisuuden tuntemiseen. Thule-instituutti 2015. 21 €.
 • Eurola, Seppo - Huttunen, Antti - Kukko-oja, Kari: Suokasvillisuusopas. Oulanka reports 14. Oulu 1995. 12 €.
 • Grönholm, Sari ym. (toim.): Retkeilijän kiviopas. Geologian tutkimuskeskus 2010, 3rd edition. 3 €.
 • Hämet-Ahti, Leena, ym. (toim.) Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, kasvimuseo. Helsinki 1998. 42 € / 47 €
 • Jäppinen, Jussi (toim.), Pikkukaupungin pihoja ja puistoja – Kaupunkivihreän kehitysvaiheita Jyväskylässä. Jyväskylän puutarhaseura 1996. 30 €.
 • Kanala, Sari: Vanhan kirkon satukirja. Amusantti Oy. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2007, 14 €. N.B.! The book is in Finnish and in English!
 • Kanala, Sari: Kuinka hirvi sai sarvensa. Amusantti Oy, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2007. 13.50 €. Kanala, Sari: Samppa ja Suhonen. Minerva kustannus Oy, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 2005. 6 € N.B.! The book is in Finnish and in English!
 • Kanala, Sari: Hännän varjossa. Amusantti Oy, Maahenki Oy, Helsinki 2013. 24 €
 • Kanala, Sari: Saippa saimaannorppa. Amusantti Oy, Jyväskylä 2015. 20 €
 • Kanala, Sari – Ulv, Daga: Hissen joulu. Amusantti Oy, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2016. 19 €
 • Lukkarinen, Päivi, Alvar Aallon kasvatusopillinen korkeakoulu. Menneitten motiivien kiteytymä. Gummerus. Jyväskylän yliopisto 1994. 10 €
 • Murtosaari, Jussi: Hetkiä luonnossa – Vuodenkierto kuvina, Docendo 2008. 30 €
 • Pieni maastokirja: Kasvit 8 €
 • Rintala, Teemu – Rinne, Veikko: Suomen luteet. Kiehtova opas yli 500 suomalaisen ludelajin hämmästyttävään elämään. Hyönteistarvike Tibiale Oy. 2010. 55 €
 • Sironen, Esa – Korhonen, Kalevi: Kylän kello käy. Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2013. 8 €
 • Uusitalo, Anna: Kylien kaunokit, soiden sarat. Keski-Suomen uhanalaiset kasvit. Keski-Suomen ympäristökeskus. Jyväskylä 2007. 25 €
To order, please contact:

Jyväskylä University Museum
e-mail: luontomuseo[a]jyu.fi
tel. +358 (0)40 805 4043 or +358 (0)40 805 3826

 

Page up

Contact Information

Jyväskylä University Museum
Postal address
P.O.BOX 35
FI-40014 University of Jyväskylä

Soihtu Exhibition Centre
kampusmuseo[at]jyu.fi
tel. +358 (0)40 8054 579

Street address:
Seminaarinkatu 15, Building S

Opening hours:
Wed-Fri 12-17, Sat 12-16

 

The Natural History Section
(The Natural History Museum of Central Finland)
tel. +358 (0)40 805 4043,
+358 (0)40 805 3826
luontomuseo[at]jyu.fi

Street address:
Vesilinna, Ihantolantie 5

Opening hours:
Tue-Fri 11-18, Sat-Sun 12-17

 

g_rakennus

The Cultural History Section (office)
tel. +358 (0)40 527 2802,
+358 (0)40 550 6099
kampusmuseo[at]jyu.fi

Street address:
Seminaarinkatu 15
Seminaarinmäki, G-rakennus