Jyväskylän yliopiston tiedemuseo

Jyväskylän yliopiston julkisten sisätilojen vaiheita

Käy sisään!

 

Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään vuosittain kaikissa Euroopan maissa. Päivien tarkoituksena on edistää kulttuuriperinnön tuntemusta ja arvostusta. Vuoden 2007 Euroopan rakennusperintöpäivien teemana olivat Julkiset sisätilat. Modernismin perintönä sisätiloja ja niiden sisutusta on pidetty toisarvoisena, siksi sisätilat ovat korjaustoiminnan vuoksi jatkuvassa muutospaineessa ja uhanalaisina.

 

Sisätilat ja niiden sisustukset ovat kokonaistaideteoksia ja historiallisia dokumentteja, sillä rakennus on aina kokonaisuus, kaikkien osiensa summa. Jokainen aika ja vallitseva tyylikäsitys tuovat mukanaan uudet mieltymykset. Tilojen luonnetta voi ja tulisikin säädellä, mutta tietoisesti ja avoimesti keskustellen. Hyvä sisätilojen suunnittelu ja eriaikaisten kerrostumien huomioiminen lisäävät paikan viihtyvyyttä.

 

Ohessa esitellään Jyväskylän yliopiston vanhan kampusalueen julkisia sisätiloja. Esitykseen on koottuna kuvasarjoja kampuksen sisätilojen muutoksista eri vuosikymmeninä.

 

Käy sisään Jyväskylän vanhan kampuksen rakennuksiin!

 

Oppio

 

Fennicum

 

Seminarium

 

Villa Rana

 

Päärakennus

 

G-rakennus

 

 

 

 

 

OPPIO

Arkkitehti Constantin Kiseleffin suunnittelema rakennus on valmistunut vuonna 1883 Jyväskylän seminaarin johtajan virka-asunnoksi. Seminaarin johtaja oli maakunnan korkein valtion virkamies. Rakennuksessa on pitkään toiminut yliopiston kielikeskus.

Oppio1

Jyväskylän seminaarin johtajan Nestor Ojalan puoliso Ada Ojala seminaarin johtajan virka-asunnon salissa vuonna 1924. Kuva: Jyväskylän yliopiston museon (JYM) kuva-arkisto, K1876:29.

 

 

Oppio2

Vuonna 1975 tilassa oli kielten lukusali. Kuva: JYM kuva-arkisto/Matti Salmi, K1327:21.

 

 

Oppio3

 

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kokous- ja kahvihuone vuoden 1998 peruskorjauksen jälkeen. Huoneen alkuperäiset koristemaalaukset toteutettiin päällemaalauksena. Kuva: Arkkitehtitoimisto LPV/Ilpo Muraja.

 

 

Oppio4

 

Oppio-rakennus peruskorjattiin uudelleen vuosina 2007-2008. Salin koristemaalaukset suojattiinmuoveilla. Kuva: JYM/Riikka Mäkipelkola.

 

 

 

 

 

FENNICUM ELI KILISTIIKKA

Arkkitehti Constantin Kiseleffin suunnittelema rakennus valmistui Jyväskylän seminaarin miesosaston tiloiksi vuonna 1883. Nimen Kilistiikka se sai seminaarin luonnontieteen lehtorin Ludvig Kiljanderin mukaan. Pitkään purku-uhan alla ollut rakennus kunnostettiin 1970-1980-lukujen vaihteessa, ja siellä toimii kielten laitoksen suomen kielen oppiaine.

 

 

kili1

 

Lehtori Väinö Pajusen luento Kilistiikan toisen kerroksen luonnontiedon luokassa Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa vuonna 1952. Kuva JYM kuva-arkisto, K1298: 234.

 

 

 

kili2

 

Sama Kilistiikan sali ennen kunnostusta vuonna 1975. Kuva: JYM kuva-arkisto/Matti Salmi, K1275:37.

 

 

 

kili3

 

Peruskorjattu sali vuonna 1992. Kuva: JYM kuva-arkisto/Timo Lipas, K1983:6.

 

 

 

 

 

SEMINARIUM

Arkkitehti Constantin Kiseleffin suunnittelema Jyväskylän seminaarin päärakennus valmistui vuonna 1883. Rakennuksen juhlasali oli valmistuttuaan kaupungin suurin juhlahuoneisto. Nykyisessä vanhassa juhlasalissa järjestetään mm. tohtorinväitöstilaisuuksia. Tällä hetkellä rakennus on peruskorjauksessa.

sali1

Seminarium-rakennuksessa sijaitseva vanha juhlasali (S202) on ollut monenlaisten tilaisuuksien pitopaikka seminaariajalta lähtien. Kuva on Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden ns. pestijäisjuhlasta (= fuksiaiset) vuodelta 1945. Pestijäisissä pestattiin uudet opiskelijat. Toisaalta sana tulee myös Pestalozzista. Kuva: JYM kuva-arkisto, K1773:14.

 

sali11

 

Vanhan juhlasalin katederi siirrettiin 1950-luvulla salin ikkunanpuoleiselle pitkälle sivulle. Kuvassa korkeakoulun opiskelijoita lukuvuonna 1952-53. Kuva: JYM kuva-arkisto, K2514:1.

 

 

sali2


1960-luvun alussa toteutetussa peruskorjauksessa juhlasalin monivärinen ilme muuttui vaaleanharmaaksi. Uusrenessanssiajan koristemaalaukset oli peitetty jo aiemmin. Kuva: JYM/Riikka Mäkipelkola.

 

 

 

 

VILLA RANA

Jyväskylän seminaarin piirustus- ja veistosalirakennus valmistui vuonna 1905. Art nouveau -tyylisen rakennuksen ja sen irtaimiston suunnitteli seminaarin lehtori, arkkitehti Yrjö Blomstedt. Rakennus sai 1960-luvulla nimen Villa Rana sammakkoaiheisen ornamentiikkansa mukaan. Rakennuksessa on historian ja etnologian laitoksen työtiloja sekä Blomstedtin ja Paulaharjun luentosalit.

veistosali1

 

Jyväskylän seminaarin oppilaita veistosalissa vuonna 1920. Kuva: JYM kuva-arkisto, K1411:11.

 

 

veistosali2

Blomstedtin sali (aiempi veistosali) Villa Ranassa vuonna 1975. Kuva: JYM kuva-arkisto/Matti Salmi, K1284:75.

 

 

veistosali3

Blomstedtin sali elokuussa 2007. Salin kiinteät pöydät ja istuimet on vaihdettu irtokalusteisiin. Kuva: JYM/Tapani Kahila.

 

 

metallipaja

Jyväskylän seminaarin miesosaston III luokka metallipajassa syksyllä 1924. Kuva: JYM kuva-arkisto, K1397:1.

 

 

Rana_kirjasto

 

Etnologian laitoksen kirjasto (aiempi seminaarin metallipaja) Villa Ranassa vuonna 1975. Kuva: JYM kuva-arkisto/Matti Salmi, K1284:71.

 

 

Rana_nyky2

Tilanne vuonna 2005, kun rakennuksen sisustus uudistettiin. Entiseen kirjastoon järjestettiin työpisteet viidelle tutkijalle. Kuva: JYM/Pirjo Vuorinen.

 

Rana_professori

Professorin huone (seminaariaikana opettajan ja valmiiden käsitöiden huone) etnologian laitoksella vuonna 1975.
Kuva: JYM kuva-arkisto/Matti Salmi, K1284:73.

 

Rana_nyky

Tilanne vuonna 2005. Huoneeseen on sijoitettu kolmen tutkijan työpisteet. Kuva: JYM/Pirjo Vuorinen.

 

 

 

 

 

PÄÄRAKENNUS

Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema Jyväskylän yliopiston päärakennus on valmistunut vuonna 1955. Rakennuksessa on juhlasalin ja kahvion lisäksi opetus- ja työtiloja. Rakennusta on remontoitu useita kertoja. Tärkeimmät sisätilat ovat säilyttäneet lähes alkuperäisen ilmeensä kalustuksia myöten. Alvar ja Aino Aallon, Olof Ottelinin ja Ilmari Tapiovaaran suunnittelemat kalusteet on entisöity korjausten yhteydessä. Rakennuksen tekstiilit on suunnitellut tekstiilitaiteilija Kirsti Ilvessalo. Valaisimet ovat olleet Artekin, Idmanin ja Ornon valmistamia, suunnittelijana mm. Paavo Tynell.

 

kirjasto1

 

Päärakennuksen valmistuttua korkeakoulun kirjasto sai sen siipiosasta uudet tilat. Kuva on 1960-luvun alusta. Kuva: JYM kuva-arkisto, K1258:314.

 

 

 

kirjasto2

 

Aallon lukusali elokuussa 2007. Kuva: JYM/Tapani Kahila.

 

 

 

rehtori1

Kasvatusopillisen korkeakoulun ja yliopiston rehtorin huone oli päärakennuksessa vuoteen 1974 saakka. Kuva: JYM kuva-arkisto/Matti Salmi, K1284:122.

 

 

rehtori2

 

Entisessä rehtorin huoneessa on tällä hetkellä kielikeskuksen johtajan työhuone. Vuoden 2000 peruskorjauksen yhteydessä huoneen neliömäärä pieneni, kun siitä lohkaistiin tilat rakennuksen sähköpääkeskukselle. Kuva: JYM/Tapani Kahila.

 

 

Päärakennuksen opettajainhuone vuonna 1974. Kuva: JYM kuva-arkisto/Matti Salmi, K1284:148.

 

 

ophuone2

Opettajainhuone elokuussa 2007. Kuva: JYM/Tapani Kahila.

 

 

 

kahvio1

 

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun opiskelijoita päärakennuksen kahvilassa 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Kuva: JYM kuva-arkisto, K1870:19.

 

 

kahvio2

Jyväskylän yliopiston opiskelijoita päärakennuksen kahvilassa vuonna 2007. Kuva: Marjo Autio-Hiltunen.

 

 

 

 

 

G-RAKENNUS

Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1955 Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun henkilökunnan asuinrakennukseksi. Rakennus on sittemmin toiminut myös yliopiston vierastalona. Vuonna 2006 rakennus peruskorjattiin yliopiston museon ja museologian oppiaineen käyttöön.

 

g-talo1

 

Kaskiset olivat yksi G-rakennuksessa 1960-luvulla asuneista perheistä. Edgar Kaskinen työskenteli kasvatusopillisessa korkeakoulussa ja yliopistossa vahtimestari-lämmittäjänä. Perhe asui G-rakennuksen toisessa kerroksessa. Kuvassa perheen tytär Taina Kaskinen. Kuva: JYM kuva-arkisto, K3646:27.

 

 

 

g-talo2

 

Kaskisten asunnon paikalla sijaitsee vuoden 2006 peruskorjauksen jälkeen yliopiston museon projektityötila G209. Kuva: JYM/Pirjo Vuorinen.

 

 

Rakennusperintöpäivien kotimaan toimintaa koordinoivat Suomen Kotiseutuliitto ja ympäristöministeriö. Päivien johtoryhmässä ovat mukana myös Museovirasto, Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, Suomen Arkkitehtiliitto ja Finlands svenska hembygdsförbund sekä kulloiseenkin vuositeemaan liittyviä asiantuntijajäseniä. Koko Eurooppa juhlii rakennusperintöpäiviä Euroopan neuvoston aloitteesta. Syyskuun aikana katseet kääntyvät erilaisiin kulttuuriympäristöihin yli 45 Euroopan maassa.

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopiston tiedemuseo
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Näyttelykeskus Soihtu:
Seminaarinmäki, S-rakennus
avoinna  ke-pe 12-17, la 12-16
puh. 040 8054 579
kampusmuseo[at]jyu.fi
Vapaa pääsy!

 


Luontomuseo
puh. 040 805 4043,
040 805 3826
luontomuseo[at]jyu.fi

Käyntiosoite:
Vesilinna, Ihantolantie 5

Aukioloajat:
ti-pe 11-18, la-su 12-17
Vapaa pääsy!

 

g_rakennus

Kulttuurihistoriallinen museo, työtilat
puh. 040 527 2802,
040 550 6099
kampusmuseo[at]jyu.fi

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15

Museon työtilat:
Seminaarinmäki, G-rakennus

 

Laskutusosoitteet