Väitös

13.8.2018 GraphoGame-pelistä apua afrikaansin lukutaitoon (February)

Aika:

13.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu , Ruusupuisto, RUU Helena
FM Pamela Februaryn psykologian väitöskirjan "Teaching and Learning to Read in Afrikaans: Teacher provision and computer-assisted support" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Per Henning Uppstad (University of Stavanger) ja kustoksena professori Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto).

Pamela FebruaryFM Pamela February, joka toimii yliopiston lehtorina University of Namibiassa (UNAM) Windhoekissa, selvitti psykologian väitöksessään monipuolisesti Namibian lukutaidon opettamisen tilannetta. Tutkimuksen taustalla on lasten lukutaidon erittäin heikko tilanne Namibiassa. Luokkakoot ovat siellä erittäin suuria ja oppilaiden taustat hyvin vaihtelevia esimerkiksi vanhempien koulutustason tai lukutaidon suhteen.

February kartoitti ensimmäisen luokan opettajien tietämystä ja näkemyksiä lukemaan opettamisesta. Lisäksi hän tutki Jyväskylän yliopistossa kehitetyn Ekapelin (GraphoGame) afrikaansin kielisen version toimivuutta lukemaan oppimisen tukena ja interventiovälineenä niillä lapsilla, joilla oli lukemisvaikeuksia.

Tutkimusta varten kehitettiin afrikaansin kielinen GraphoGame Afrikaans -peliversio, joka harjoituttaa lukemisen perusvalmiuksia ja sopeutuu lapsen suoritustasoon. Tutkimus toteutettiin neljässä afrikaansin kielisessä koulussa Khomasdahlissa, joka on Namibian pääkaupungin Widhoekin esikaupunkialue ja yksi suurimmista afrikaansin kielisistä yhteisöistä.

Februaryn aineisto koostui kyselyistä ensimmäisen luokan opettajille ja oppilaille sekä lukivaikeuslasten aineistosta. Opettajista 81% arvioi koulutustaan myönteisesti ja he tunnistivat erittäin hyvin yleiset hyvät opetuskäytänteet. Kuitenkin heidän tietämyksensä lukemaan oppimisesta ja opettamisesta ja erityisesti lukemisen kannalta keskeisistä kielen piirteistä ja rakenteista olivat hyvin puutteellisia.

Lukemiseen liittyvät taidot edistyivät nopeasti niillä lapsilla, jotka pelasivat luokassa afrikaansin kielistä GraphoGame tietokonepeliä. Interventiotutkimus osoitti, että lapsilla, joilla oli lukivaikeutta, afrikaansin kielisen tietokonepelin pelaamisen jatkaminen toisella luokalla edisti lukutaitojen kehitystä.

GraphoGame-pelin pelaamisella oli positiivisia vaikutuksia oppilaiden edistymiseen verrattuna tavallista opetusta saaneeseen kontrolliryhmään. Jo lyhyellä viiden tunnin tehollisella peliajalla luokassa oli vaikutuksia lukemiseen. Peli saattaisi siten olla hyvä tuki lukemaan opettamisessa. Tutkimustulosten varmentamiseksi vaaditaan kuitenkin vielä lisänäyttöä muualla Namibiassa ja GraphoGame-pelin tulosten vertaamista muihin digitaalisiin lukemaan oppimista tukeviin menetelmiin.

Lukivaikeuslasten motivaatiota koskevat havainnot olivat ristiriitaisia. Vaikka lasten minäkuva oli erittäin myönteinen ja he pitivät paljon koulutehtävistä, opettajien mukaan he välttelivät vaikeita tehtäviä. Myönteinen minäkuva ja kiinnostus oppimiseen auttavat kuitenkin lukemaan oppimisessa.

Väitöstutkimus osoittaa, että GraphoGame on lupaava väline etsittäessä ratkaisuja lukutaidon edistämiseen ja yksilölliseen lukutaidon tukemiseen Namibiassa. On myös rohkaisevaa, että lapsilla, joilla on lukivaikeutta, voi olla vahvuutena myönteinen minäkuva ja kiinnostus oppimiseen.

Lisätietoja:

Pamela February, pfebruary@unam.na, puh. 061-2063979

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, liisa.harjula@jyu.fi, puh. 040 805 4403

Pamela February on suorittanut Bachelor of Education (B.Ed.) -tutkinnon Namibian yliopistossa ja Masters in Philosophy (M.Phil.)  -tutkinnon Oslon yliopistossa. Hän työskenteli 19 vuotta matematiikan ja luonnontieteen opettajana ennen siirtymistään Namibian opetusministeriön palvelukseen. Vuodesta 2002 hän on toiminut lehtorina Namibian yliopistossa. Hänen opetustyössään painottuvat kasvatustieteellinen psykologia ja inklusiivinen koulutus.

Julkaisutiedot:

February, Pamela J. Teaching and learning to read in Afrikaans: Teacher competence and computer-assisted support. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 142 p.

(JYU Dissertations ISSN 2489-9003; 5) ISBN 978-951-39-7515-9 (PDF)