Väitös

17.8.2018 TTM Jarmo Peltoniemi (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen)

Aika:

17.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212
Tiedote: 17.8.2018: Strateginen muutos ei ole Powerpoint-harjoitus (Peltoniemi)
TTM Jarmo Peltoniemen johtamisen väitöskirjan ”Kaiken keskellä – keskijohto strategisen muutoksen tekijänä ja kokijana” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Anu Puusa (UEF) ja kustoksena professori Iiris Aaltio (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Jarmo Peltoniemen väitöskirjassa selvitettiin keskijohdon omakohtaisia kokemuksia organisaation strategisesta muutoksesta. Peltoniemen mukaan muutos on moniulotteinen prosessi ja siihen vaikuttavat myös asiat, joita strategiaa laadittaessa ei syystä tai toisesta ole otettu tai haluttu ottaa huomioon.

Tutkimus osoitti, että muutosta yritetään usein viedä eteenpäin laatimalla Powerpoint-esityksiä, joissa organisaation johdon tavoittelema strateginen muutos on tiivistetty muutamaan seikkaan. Keskijohdon kokema muutos sisältää virallisten esitysten ulkopuolella kuitenkin moniäänisiä keskusteluja sekä strategisen muutoksen sisällöstä että muutoksen osapuolista.

Piilomerkitykset hallitsevat ajatuksia ja tunteita

- Tutkimuksen tuloksina nousevat esiin keskijohdon puheessaan tuottamat piilomerkitykset. Piilomerkitykset liittyvät muutokseen, organisaatioon ja sen ihmisiin, ja ne hallitsevat keskijohdon ajatuksia sekä tunteita muutoksen aikana. Piilomerkityksiä luovat keskijohdon pohdinnat ja keskustelut omasta itsestä, esimiehistä ja alaisista, selittää Peltoniemi.

Väitös osoittaa, että virallisissa strategisissa keskusteluissa jäävät piiloon myös keskustelut vallasta ja se, kuinka keskijohto kokee oman ja toisten vallan sekä vallankäytön. Tällaiset piilomerkitykset tulevat kuuluviksi vain, kun ne varta vasten otetaan keskustelunaiheeksi. Muuten piilomerkitykset ovat pinnan alla ja vaikuttavat sieltä organisaation jäsenten tulkintoihin strategisesta muutoksesta ja organisaation kulttuurista - eivät kuitenkaan aina toivottuun suuntaan.

- Keskijohdon yhtenä tehtävänä on etsiä ja tuottaa toimintaa käynnistäviä merkityksiä strategiselle muutokselle ja tässä keskijohto usein kokee epävarmuutta. Muutos on moniääninen ja jatkuva prosessi, jossa myös keskijohdon työ on alati neuvotteluiden kohteena. Merkitykset tulevat esiin organisaation kulttuurin sallimien kehysten sisällä, ja siksi muutos helposti rajautuu vain olemassa oleviin käsityksiin itsestä ja luodusta ympäristöstä. Tämä voi aiheuttaa kitkaa sisäisen organisaation ja ulkoisen todellisuuden välillä ja hidastaa muutosta, huomauttaa Peltoniemi.

Piilomerkitykset otettava huomioon strategiaa laadittaessa

Organisaatiolla ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa merkitystä ja tavoitetta, vaan organisaatio muodostaa areenan, jossa eri ihmisryhmien tuottamat merkitykset kilpailevat huomiosta. Strateginen muutos saa usein osakseen vastarintaa ja muuttuukin tekemiseksi vasta silloin kun tavoitellut asiat ja muutokset ovat osallistujien mielessä muuttuneet merkityksellisiksi.

- Tulosten perusteella voidaan sanoa, että strategian laatijoiden olisi hyvä yrittää ensin tunnistaa myös piilomerkitysten sisältämät asiat ja sitten sisällyttää ne strategisen muutoksen agendaan. Tunnistamalla ja ottamalla huomioon piilomerkitykset voidaan muutokseen valmistautua paremmin, ja täten tavoiteltu muutos voi edetä nopeammin ja syvemmin, Peltoniemi korostaa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla julkishallinnon organisaation keskijohtoa. Tuloksia on mahdollista soveltaa julkishallinnon lisäksi harkiten myös yksityisellä sektorilla, sillä saman tyyppisiä piilomerkityksiä, merkitystenluontia ja -antoa ilmenee kaikissa organisaatioissa toimialasta riippumatta.

Jarmo Peltoniemi kirjoitti ylioppilaaksi Kokkolan yhteislyseosta vuonna 1974 ja valmistui taloustieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1980. Tämän jälkeen Peltoniemi on työskennellyt mm. yritysjohdon konsulttina kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä sekä julkishallinnon organisaatioissa. Hänen erikoisalaansa ovat strategisen muutoksen prosessit ja johtaminen sekä muutosprojektien suunnittelu ja hallinta. Hän on toiminut myös kouluttajana, valmentajana ja viimeksi ammattikorkeakoulun koulutusohjelmajohtajana.

Peltoniemen väitöskirjatyötä ovat taloudellisesti tukeneet Liikesivistysrahasto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

TTM Jarmo Peltoniemen johtamisen väitöskirjan ”Kaiken keskellä – keskijohto strategisen muutoksen tekijänä ja kokijana” tarkastustilaisuus pidetään 17.8.2018 klo 12 alkaen Seminaarinmäellä salissa S212. Vastaväittäjänä professori Anu Puusa (UEF) ja kustoksena professori Iiris Aaltio (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Lisätietoja:
Jarmo Peltoniemi, jarmo.peltoniemi@gmail.com
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, liisa.harjula@jyu.fi, puh. 040 8054 403

Julkaisutiedot:
Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 190, Jyväskylä 2018, ISSN 1457-1986, ISBN 978-951-39-7513-5 (printti), ISBN 978-951-39-7514-2 (PDF). Teos on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7514-2

Lisätietoja

Jarmo Peltoniemi

jarmo.peltoniemi@gmail.com