30.05.2018
Väitös

18.8.2018 Musiikkiliikunta soveltuu erinomaisesti laulunopetukseen (Nenonen)

Aika:

18.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212
FM Pirjo Nenosen musiikkikasvatuksen väitöskirja „Laulu syömmet aukaisee“ Kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla tarkastustilaisuus lauantaina 18.8.2018 klo 12 alkaen.

Pirjo_Nenonen.jpgTilaisuus pidetään Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella, salissa S212. Vastaväittäjänä toimii tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu) ja kustoksena yliopistotutkija Suvi Saarikallio (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Musiikkiliikunta soveltuu erinomaisesti laulunopetuksen opetusvälineeksi. Laulunopetus musiikkiliikunnan avulla käsittää koko ihmisen, kehon ja mielen, ja on näin ollen vahvistaa kokonaisvaltaista oppimista sekä tukee ihmisen kasvamista ja persoonan aukaisua kokonaisvaltaisesti. Pirjo Nenosen Jyväskylän yliopistossa tekemä tuore väitöstutkimus pyrkii kehittämään kokonaisvaltaista laulunopetusta.

Musiikkiliikunnan ja laulun yhdistäminen ei ole täysin uusi idea. Varsinaisena laulunopetuksen välineenä musiikkiliikunnan käyttö on kuitenkin uusi tapa.                                              

- Musiikkiliikunta parantaa laulusuoritusta, ääniharjoitusten ja laulujen oppimista sekä kehittää laulunopiskelijoiden kehotietoisuutta. Laulunopiskelijat lauloivat terveellä ja vapaalla äänellä, ja kokivat iloa ja rentoutumista sekä kokonaisvaltaista hyvänolon tunnetta, Nenonen kertoo.

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan 1.8.2018 ja tutkimuksen tuloksia voidaankin tulevaisuudessa soveltaa laajasti musiikinopetuksessa. Opetussuunnitelmien mukaan opetus on kokonaisvaltaista ja kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo sekä uutta luova toiminta edistävät oppimista ja kehittävät omaa osaamista.

- Kokonaisvaltainen laulunopetustapa musiikkiliikunnan avulla sisältää kaikki opetussuunnitelmissa mainitut oppimiskäsitykset ja painottaa kokonaisvaltaista oppimista oman kehon avulla sekä myönteisiä tunnekokemuksia. Toivon, että tutkimukseni laajentaa laulunopetusta kaikilla musiikin aloilla kokonaisvaltaisempaan suuntaan, Nenonen jatkaa.

Kokonaisvaltaista laulunopetustapaa musiikkiliikunnan avulla voidaan soveltaa kaikille laulamisen aloille, niin yksinlaulunopetukseen, kuin myös koulun musiikinopetukseen sekä musiikkiterapiaan, ja se on toimiva opetustapa eri-ikäisten laulajien parissa.

- Tämä laulunopetuksen työtapa soveltuu kaikkiin musiikin genreihin, sillä se ei sulje mitään tyyliä pois, eikä se ole muita laulunopetusmenetelmiä poissulkeva opetustapa, vaan osana ja tukena muille laulunopetusmenetelmille, kuvailee Nenonen.

Lisätietoja:

Pirjo Nenonen, pirjo.nenonen@gmx.at, puh: + 43 664 2215130
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, liisa.harjula@jyu.fi, puh. +358 40 8054 403

Pirjo Nenonen on kirjoittanut ylioppilaaksi Suonenjoen lukiosta vuonna 1983. Hän valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistonmusiikkikasvatuksen ja -terapian koulutusohjelmasta) vuonna 1992. Nenonen valmistui laulunopettajaksi Helsingin Konservatoriosta 2002. Nenonen on työskennellyt musiikinopettajana ala- ja yläkouluissa Helsingissä vuosina 1992–2007, sekä Helsingin Konservatorion musiikkiliikunnan ja yhteismusisoinnin opettajana 1992–1999. Julkaisutoiminnassa Nenonen on ollut kirjantekijänä eri kustannusyhtiöissä (mm. Fazer, Warner Chappell Music Finland, WSOY). Nenonen on toiminut kouluttajana, kuorokoreografioiden tekijänä sekä laulajana. Vuodesta 2007 Nenonen on asunut pysyvästi Wienissä Itävallassa. Hän toimii laulunopettajana Johann Sebastian Bach musiikkikoulussa sekä musiikinopettajana keskikoulu-lukiossa Kandlgasse GRG7 (WienerMittleSchule). Kesällä 2016 Nenonen valittiin ISME:n (International Society for Music Education) Instrumental and Vocal Education Forumin jäseneksi seuraavaksi kuusivuotiskaudeksi.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities no 346, 245 s. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018. ISSN: 1459–4323; 346 (nid.) ISSN 1459–4331; 346 (PDF) ISNB: 978–951–39–7504–3 (nid.); ISBN 978–951–39–7505–0 (PDF). Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi