Väitös

22.8.2018 DI Taneli Vaskelainen (Jy­väs­ky­län yli­opis­ton kaup­pa­kor­keakou­lu, yritysten ympäristöjohtaminen)

Aika:

22.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212
Tiedote: 22.8.2018: Saksan kasvavia autojen yhteiskäyttöpalveluita operoivat monenkirjavat toimijat (Vaskelainen)
DI Taneli Vaskelaisen yritysten ympäristöjohtamisen väitöskirjan ”Sharing Economy Industry Emergence: Insights from the German Carsharing Industry” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Professor, Dr. Jonatan Pinkse (Alliance Manchester Business School, University of Manchester, UK) ja kustoksena professori Hanna-Leena Pesonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Taneli Vaskelainen käsittelee väitöstyössään jakamistalouden teollisuudenhaaran syntyä keskittyen erityisesti autojen yhteiskäyttöpalveluiden syntyyn Saksassa. Nämä palvelut ovat kasvaneet viime vuosina Saksassa rajusti ja markkinoilla on monenlaisia toimijoita.

Erilaiset motivaattorit ja arvopohjat pitävät liiketoimintamallit erillään

Vaskelainen osoittaa, että markkinoilla on neljä erilaista liiketoimintamallia: osuuskuntavetoinen malli, vertaisvuokrausmalli, kahdensuuntainen malli ja yhdensuuntainen malli. Nämä liiketoimintamallit menestyvät erilaisissa ympäristöissä ja näin ollen lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa, että jokin malleista poistuisi markkinoilta.

- Erilaiset liiketoimintamallit ovat kehittyneet rinta rinnan, koska toimijoita ohjaavat erilliset motivaattorit ja arvopohjat, Vaskelainen kertoo.

Vaskelaisen mukaan yhdensuuntaista mallia operoivat suuryritysten tytäryhtiöt (car2go ja DriveNow). Nämä yritykset pyrkivät nopeaan kasvuun, minkä valittu liiketoimintamalli mahdollistaa. Osuuskuntavetoista mallia ja kahdensuuntaista mallia operoivat toimijat, jotka ponnistavat yksityisautoilun vähentämiseen pyrkivästä sosiaalisesta liikkeestä. Näitä toimijoita ohjaa pyrkimys opettaa ihmisiä ajamaan mahdollisimman vähän.

Toimijat eivät ole imitoineet toistensa liiketoimintamalleja, koska kahdensuuntainen malli ei kasva riittävän nopeasti suuryritysten tytäryhtiöille ja yhdensuuntaisen mallin yksityisautoilua vähentävästä vaikutuksesta ei ole ollut varmuutta, Vaskelainen sanoo.

Väitöstyö osoittaa, että toimijoiden erilliset arvopohjat vaikuttavat myös palveluiden maantieteelliseen jakaumaan: yhdensuuntainen malli on läsnä vain suurimmissa kaupungeissa, mutta kahdensuuntaista ja osuuskuntavetoista mallia löytyy melko pienistä kylistäkin.

Saksan kehitys ennusteena Suomelle

- Väitöskirjan tulokset ovat relevantteja myös Suomelle, koska Saksan kehitys toiminee hyvin ennusteena sille, mitä Suomessa tulee autojen yhteiskäyttöpalveluiden suhteen tapahtumaan, Vaskelainen toteaa.

Vaskelainen näkee, että palveluiden voidaan odottaa yleistyvän niiden tunnettuuden kasvaessa ja niitä tarjoavien yritysten lisääntyessä. Yhdensuuntaisia palveluita, kuten Helsingissä toimiva DriveNow, tuskin tullaan näkemään muualla kuin suurimmissa kaupungeissa liiketoimintamallin realiteeteista ja toimijoiden motiiveista johtuen. Toisaalta Saksan tapaan hyvinkin pienillä paikkakunnilla Suomessa voisi olla mahdollista operoida autojenjakopalveluita osuuskuntamallilla, jos löytyisi vapaaehtoisia ponnistamaan palvelut liikkeelle.

DI Taneli Vaskelaisen yritysten ympäristöjohtamisen väitöskirjan ”Sharing Economy Industry Emergence: Insights from the German Carsharing Industry” tarkastustilaisuus pidetään 22.8.2018 klo 12 alkaen Seminaarinmäellä, salissa S212. Vastaväittäjänä Professor, Dr. Jonatan Pinkse (Alliance Manchester Business School, University of Manchester, UK) ja kustoksena professori Hanna-Leena Pesonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja: 
Taneli Vaskelainen, t.vaskelainen@uu.nl, +358 50 3112 551
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, liisa.harjula@jyu.fi, +358 40 805 4403

Julkaisutiedot: Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 1, 206 s., Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7495-4. Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7495-4

Taneli Vaskelainen kirjoitti ylioppilaaksi Lahden lyseon lukiosta vuonna 1998 ja valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Aalto yliopisto) vuonna 2006. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli IBM:llä (2007 - 2010) ja Nixu Oy:ssä (2010 - 2013) mm. asiakkuus- ja myyntipäällikön tehtävissä. Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavana Vaskelainen aloitti vuonna 2013 ja maaliskuusta 2018 lähtien hän on työskennellyt apulaisprofessorina Utrechtin yliopiston Copernicus Institute of Sustainable Development -yksikössä.

Lisätietoja

Taneli Vaskelainen

t.vaskelainen@uu.nl

+358 50 3112 551