30.05.2018
Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Biologeille kaksi uutta akatemiahanketta

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella aloittaa syyskuussa kaksi uutta ekologiaan ja evoluutioon liittyvää akatemiahanketta. Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt yhteensä noin miljoonan euron rahoituksen akatemiatutkija Anna Kupariselle ja akatemiatutkija Lotta-Riina Sundbergille.


Anna Kuparinen tutkii akvaattisten lajien selviytymistä
kuparinen.jpgAkatemiatutkija Anna Kuparisen johtaman ”Ihmisen ja ympäristön vaikutuksia akvaattisten ekosysteemien kompleksiin eko-evolutiiviseen dynamiikkaan” akatemiahankkeen tavoitteena on kehittää dynaaminen malli, jonka avulla pystytään analysoimaan, mitkä tekijät tukevat akvaattisten lajien selviytymistä muuttuvissa olosuhteissa. Kuparinen haluaa lisää tietoa siitä, minkälaisia ekologian ja evoluution yhdysvaikutuksia on ympäristöllä ja ihmisen vaikutuksella populaatioihin, toisiin lajeihin ja koko ekosysteemiin.

- Tarkoitus on myös soveltaa kehittämäämme teoriaa ja mallinnustyökaluja Kanadalaiseen meriekosysteemiin, ja tutkia mistä evolutiivisista ja ekosysteemitason prosesseista johtuu, että Atlantin turska ei ole kyennyt palautumaan liikakalastuksesta siitäkin huolimatta, että turskan kalastus on lopetettu alueella täysin, kertoo Anna Kuparinen hankkeestaan.

Taudinaiheuttajien evoluutioon uutta tietoa
Sundberg.jpgAkatemiatutkija Lotta-Riina Sundberg tutkii bakteereita infektoivilla viruksilla eli faageilla bakteerien puolustuskyvyn kehittymistä ja vaikutuksia taudinaiheuttajien evoluutioon. Hänen akatemiahankkeessa ”Evolutiivinen kilpajuoksu ja sen mekanismit bakteereiden CRISPR-immuniteetin ja bakteereita infektoivien virusten välillä” selvitetään erityisesti adaptiivisen CRISPR-puolustuksen toimintaa faagi-infektion aikana, ja miten immuniteetin eri mekanismit vaikuttavat faagien infektiivisyyden evoluutioon luonnossa ja laboratorio-olosuhteissa.

- CRISPR tunnetaan geenisaksina, mutta sen biologinen merkitys on toimia bakteerien hankittuna immuniteettina taudinaiheuttajia vastaan. Tutkimuksemme auttaa ymmärtämään taudinaiheuttajien evoluutiota ja bakteerien CRISPR-immuniteetin toimintamekanismeja ja tuottaa tärkeää tietoa bioteknologiaan ja lääketieteeseen, sanoo akatemiatutkija Lotta-Riina Sundberg.

Akatemiahankkeet ovat Suomen Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, joilla rahoitetaan professori- tai dosenttitasoisten tutkijoiden hankkeita. Päätöksissä painotettiin tiedettä uudistavia avauksia, joissa on havaittu vahvaa vaikuttavuuspotentiaalia. Lisäksi kiinnitettiin huomiota nousevassa uravaiheessa olevien lupaavien hakijoiden tukemiseen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Akatemiahankerahoitus on nelivuotinen.

Lisätietoja: