Yliopiston uutiset

Johanna Mappesista akatemiaprofessori

Suomen Akatemia valitsi kymmenen uutta akatemiaprofessoria

Johanna MappesSuomen Akatemia on valinnut Jyväskylän yliopiston evoluutioekologian professori Johanna Mappesin akatemiaprofessoriksi. Kaikkiaan uusia akatemiaprofessoreita nimettiin tällä hakukierroksella kymmenen.  

Johanna Mappes tutkii eläinten signalointia ja kommunikointia, miten fenotyyppinen vaihtelu pysyy populaatioissa ja mikä on kommunikoinnin merkitys lajiutumisprosesseihin.  Kommunikaatiota tarvitaan niin parittelukumppanin etsintään, saaliin löytämisen kuin saalistajan välttämiseen. Vaikka Mappeksen tutkimuksen fokus on perustutkimuksessa,  ympäristön muuttuminen ihmisen toiminnan seurauksena haastaa eläinten herkät viestintämekanismit. Tutkimuksessa saadaankin tärkeää tietoa siitä, miten eliöt sopeutuvat, vai ehtivätkö ne sopeutua, muuttuvaan ympäristöön ja mitä evolutiivisia seurauksia on esimerkiksi petojen katoamisesta saalispopulaatioihin ja sitä kautta koko ekosysteemiin.

Mappes on toiminut Jyväskylän yliopiston evoluutioekologian professorina vuodesta 2008. Hän on toiminut akatemiaprofessorina myös kaudella 2009–2013. Mappes johti Suomen Akatemian nimeämää biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikköä vuosina 2012–2017. Hänet nimitettiin juuri American Academy of Arts and Science jäseneksi.

Muut uudet akatemiaprofessorit ovat Lauri Aaltonen Helsingin yliopistosta, Anne Haila (-31.12.2022) Helsingin yliopistosta, Pekka Lappalainen Helsingin yliopistosta, Matti Lassas Helsingin yliopistosta, Peter Liljeroth Aalto-yliopistosta, Anssi Peräkylä Helsingin yliopistosta, Olli Raitakari Turun yliopistosta, Kari Rummukainen Helsingin yliopistosta ja Tapio Salmi Åbo Akademista. Valittujen viisivuotiskausi alkaa 1.1.2019.

Akatemiaprofessuurin tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessoriksi voidaan nimittää alansa kansainvälisesti arvostettu huippututkija, jonka tieteellisellä toiminnalla arvioidaan olevan merkittävää vaikuttavuutta tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan.

Lisätietoja:

  • professori Johanna Mappes, puh. 040 5372263, johanna.r.mappes@jyu.fiv
  • viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi