Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopisto menestyi erinomaisesti yliopistojen profilointirahoituskierroksella

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoituksella tuetaan yliopistojen strategiansa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa kahdelletoista yliopistolle.

Jyväskylän yliopisto sai 4 miljoonaa euroa vahvistaakseen profiiliaan kolmella yliopiston strategiassaan tunnistamalla nousevalla tutkimusalalla. Rahoitettavat alat ovat oppiminen ja opetus, erityisesti prosessiorientoinut opiskelu ja digitaaliset oppimisympäristöt; nanotiede, erityisesti sen biologiset ulottuvuudet, ja terveystiede. Kaikkia rahoitettuja profilointitoimia yhdistää vahva monitieteisyys. Yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen päättää rahoituksen jaosta näiden kolmen alueen kesken.

- Yliopiston menestyminen profilointirahoituksen saamisessa on kiistaton osoitus tutkimuksemme korkeasta kansainvälisestä tasosta ja hyvistä strategisista valinnoista. Saatu rahoitus tukee vahvoja ja tunnistettuja tutkimusalueitamme, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuksia uudistumiseen vahvuuksiimme nojautuen.  Ilahduttavaa oli, että arviointipaneeli antoi tunnustusta myös aiempien profilointihakemustemme toimenpanolle, jotka olivat osa arviointikriteeristöä, toteaa rehtori Hämäläinen.

Neljän profiloitumiskierroksen kokonaisrahoituksessa Jyväskylän yliopisto on yliopistoista kolmas yhteensä 18 miljoonan euron rahoituksella. Haun erityisteemana oli yliopistojen välisen työnjaon ja yhteistyön vahvistaminen. Avoin tiede profiloitumisalueen tutkimuksen edellytysten kehittämisessä oli haun uusi elementti.

Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia tutkimuksen profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle, joista valtaosa on monitieteisiä. Hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa. Nelivuotiset rahoitukset vaihtelevat 400 000 eurosta 14 miljoonaan euroon. Rahoituksen mitoituksen perusteena on ollut erityisesti paneelin lausunto, yliopiston oma sitoutuminen profiloitumisalueiden kehittämiseen sekä yliopiston väliraportointi aiemmin rahoitettujen profiloitumistoimien edistymisestä.

Arviointipaneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Paneelin seitsemästä jäsenestä neljä oli mukana arvioimassa yliopistojen hakemuksia myös aiemmissa profiloitumishauissa.

Lisätietoja:

Strategiajohtaja Kari Pitkänen, puh. 050 364 1010, kari.j.pitkanen@jyu.fi

Suomen Akatemian tiedote:

http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2018/suomen-akatemia-vahvistaa-yliopistojen-tutkimusedellytyksia-profiloitumisrahoituksella/