Yliopiston uutiset

Kesäkuussa pohditaan planeettamme hyvinvointia: suurkonferenssi Jyväskylässä

Kansainvälinen luonnonsuojelubiologian alan suurkokous 5th European Congress of Conservation Biology (ECCB2018) järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa 12.–15.6.2018. Kansainvälisesti arvostettu konferenssi järjestetään kolmen vuoden välein ja se on Jyväskylässä suurin vuosiin. Tapahtumaan osallistuu noin 800 luonnonsuojelun tutkijaa ja käytännön toimijaa ympäri maailmaa.

Jyväskylä.jpgKonferenssin aiheena on luonnonsuojelubiologia, luonnonvarojen käytön kestävyys ja erityisesti ihmisen ja luonnon yhtäaikaisen hyvinvoinnin turvaaminen. Asiantuntijat yrittävät yhdessä löytää ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden katoamiseen, elinympäristöjen heikentymiseen ja ihmisen hyvinvoinnin vaarantumiseen liittyviin ongelmiin. Tavoitteena on lisätä tutkijoiden, päättäjien ja talouselämän vuoropuhelua sekä kasvattaa kansalaisten tietoisuutta siitä, että elämämme on täysin riippuvaista muiden lajien tuottamista ekosysteemipalveluista.

Kohti ihmisen ja ympäristön hyvinvointia
Elinympäristöjen heikentyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat vakavia uhkia ihmiskunnalle ja vaikuttavat jo nyt haitallisesti kahteen viidestä ihmisestä maailmassa. Vuoteen 2050 mennessä elinympäristöjen heikentyminen yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa lisää yhteiskunnallista epävakautta ja konflikteja, ja johtaa 50–700 miljoonan ihmisen massapakolaisuuteen. Viljelysmaiden tuotantokyky laskee paikoin jopa 50 %, kun samalla väkimäärä kasvaa 30 %. Elinympäristöjen heikentyminen ja monimuotoisuuden häviäminen ovat myös taloudellinen uhka: vuonna 2010 näistä johtuvat kustannukset nousivat jo 10 %:iin globaalista bruttokansantuotteesta.

- Elinympäristöjen tuhoaminen on kiihtymässä ja olemme ajamassa planeettaamme kohti kuudetta massasukupuuttoa. Jyväskylässä järjestettävä konferenssi tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden keskittyä yhdessä löytämään keinoja elinympäristöjen, monimuotoisuuden ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarttumalla tosissaan toimeen, Suomella on ympäristöasioissa edellytykset näyttäytyä maailmalla kokonaan suurempana toimijana, kertoo konferenssia järjestämässä oleva Jyväskylän yliopiston professori Janne Kotiaho.

Metsätalouden rooli EU:n ilmastopolitiikassa
Konferenssi järjestää mediatilaisuuden tiistaina 12.6. klo 17:30 Jyväskylän Paviljongin Auditorio 1:ssä. Ennen mediatilaisuutta järjestetään paneelikeskustelu, jossa sekä kansainväliset että kotimaiset tutkijat hakevat vastauksia metsien roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä globaalilla että Euroopan unionin tasolla. Lisäksi paneelissa pureudutaan Suomen energia- ja ilmastostrategian metsien käytön linjauksiin. Paneelissa ovat mukana mm. metsäneuvos Heikki Granholm ja puheenjohtaja Ilkka Herlin.

Tiistaina kongressin avaa kaksi kansainvälisen luonnonsuojelun raskassarjalaista: YK:n biodiversiteettisopimuksen (CBD) pääsihteeri Cristiana Pasca-Palmer sekä hallitustenvälisen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita käsittelevän tiede-politiikka -paneelin (IPBES) pääsihteeri Anne Larigauderie. Tarjoamme Suomessa ainutlaatuisen mahdollisuuden haastatella kahta maailman kaikkein korkeimman tason ympäristöhallinnon edustajaa samanaikaisesti: tilaisuudessa medialla on mahdollisuus tavata pääsihteereitä ja tehdä yksityishaastatteluja. Käytännön järjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen mediatilaisuuteen ja mahdolliset haastattelupyynnöt sähköpostitse osoitteeseen eccb2018@conbio.org perjantaihin 8.6. mennessä. Kerrothan viestissä nimesi lisäksi edustamasi tiedotusvälineen.

Kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia
Tasa-arvo, moninaisuus ja inkluusio kulkevat mukana läpi ohjelman ja ovat avaintekijöitä edettäessä kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa. Konferenssin osallistujille on järjestetty mm. ilmainen lastenhoito ja pyörätuolissa istuvakin pääsee mukaan kenttäretkelle.

Tapahtuman järjestää Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos yhdessä Society for Conservation Biology European section (SCB-ES) –yhdistyksen kanssa. SCB-ES –yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä erityisesti Euroopassa. Konferenssi järjestettiin ensimmäisen kerran Unkarissa vuonna 2006.

Lisätietoja ja ohjelma: