31.05.2018
Yliopiston uutiset

Musiikki tarjoaa nuorille keinoja kehitykseen

Nuori kuulokkeet korvillaan. Tämä jokaiselle tuttu näky on kiinteä osa nykymaailmaa. Musiikki onkin monin tavoin tärkeä osa nuorten elämää: musiikin kautta nuoret voivat samastua, avata sydäntään ja ottaa kantaa, sekä saada työkaluja kasvuun, kehittymiseen ja parantumiseen.

Musiikki-on-tärkeä-osa-nuorten-elämää.jpg

Musiikin merkityksellisyys nuorille selittyy osin sillä, että se palvelee monia tarpeita, jotka ovat keskeisiä nuoruusiän psykologiselle kehitykselle.

– Musiikki on väline identiteetin etsinnälle ja ilmaisulle. Sen avulla voi työstää tunnekokemuksia ja se yhdistää vertaisryhmään. Musiikki on maailma, jossa nuori pääsee toteuttamaan omaa toimijuuttaan ja harjoittelemaan itsenäistymistä, yliopistotutkija Suvi Saarikallio kertoo.

Musiikki on hyvä apu myös nuorten parissa toimiville aikuisille. Kasvatus-, sosiaali- ja mielenterveysalan ammattilaisten näkökulmasta musiikki tarjoaa toimintaympäristön, jossa nuori on mahdollista kohdata osallisuutta korostavassa dialogissa.

– Koska musiikki on nuorten oma maailma ja pelikenttä, sen parissa toimiessa ollaan sellaisella maaperällä, jonka nuoret itse kokevat omakseen. Heillä on siihen liittyen omia kokemuksia, mielipiteitä ja motivaatiota – osallisuutta ja omistajuutta. Musiikki on elämänalue, jossa nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen ei automaattisesti ole se auktoriteetti, vaan keskusteluyhteys voidaan avata tasavertaisemmin, Saarikallio sanoo.

Sosialisaatiokehityksen näkökulmasta taito- ja taideaineilla onkin merkitystä erityisesti luovan, itseohjautuvan toimijuuden kehittymisessä. Omassa arjessaan nuoret ovat hyvin taitavia hyödyntämään musiikkia esimerkiksi tunteiden säätelyssä.

Erilaiset tunne-elämän ja mielenterveyden ongelmat voivat kuitenkin vaikuttaa musiikin rooliin. Tutkimusten mukaan ne heijastuvat nuorten kykyyn hyödyntää musiikkia osana myönteistä kehitystä.

– Tässäkin mielessä nuorten mielenterveysongelmiin pitäisi kyetä reagoimaan hyvissä ajoin ja ennalta ehkäisten, Saarikallio huomauttaa.

Jyväskylän yliopistossa järjestetään 5.6.2018 5th International Symposium on Music Therapy and Adolescents. Symposiumin teemana on Dialogues of Therapy and School: Music for the Young. Tapahtuma kokoaa yhteen nuorten parissa toimivia terapeutteja, kasvattajia ja tutkijoita. Heitä kaikkia yhdistää halu ymmärtää nuoruusiän kehitykselle keskeisiä voimavaroja ja musiikin mahdollisuuksia auttaa nuoria näiden voimavarojen äärelle.

Lisätietoja:

Suvi Saarikallio
suvi.saarikallio@jyu.fi
050 536 1900

Symposiumin verkkosivu: http://www.musiikkikampus.fi/en/mtsymposium/symposium-on-music-therapy-and-adolescents-5.6.2018