Tutkimusuutiset

Naiset vähemmistönä tieteellisissä seuroissa

Tuore tutkimus paljastaa, että tieteelliset seurat pystyvät lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa tukemalla naisten johtajuutta ja ilmaisemalla sitoutumisensa tasa-arvoon.

Jyväskylän yliopiston evoluutioekologian tutkijat ovat yhteistyössä Sunshine Coastin (Hervey Bay, Australia) ja Western Ontarion (Kanada) yliopistojen kanssa havainneet, että tieteellisten seurojen ikä, koko ja niiden sitoutuneisuus tasa-arvoon voivat vaikuttaa siihen, miten suuri osuus miehiä ja naisia niiden johtoryhmissä on. Tutkimus on julkaistu 30.5.2018 PLOS ONE vertaisarvioidussa julkaisusarjassa.

Tieteellisen seuran jäsenmäärällä ja asenteilla on merkitystä
Naisten edustus tieteessä on tunnettu ongelma, mutta tieteellisten seurojen keinoista sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tiedetään hyvin vähän. Juuri julkaistussa tutkimuksessa tutkijat vertailivat useita malleja, jotka tarkastelivat naisten lukumääriä seurojen hallituksissa, yhteisöjen naispuheenjohtajien lukumääriä ja naisten sijoittumista johtaviin rooleihin (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri). Tutkijat havaitsivat, että parhaiten sukupuolten suhdelukua yhdistysten hallituksissa ja johtotehtävissä selittävä malli sisälsi yhdistyksen iän, hallituksen jäsenmäärän sekä tiedon siitä, onko sillä tasa-arvositoumus. Maantieteelliseen sijaintiin tai tutkimusalaan keskittyvät mallit olivat sukupuolten suhteen osalta vähemmän informatiivisia.

Tutkijoiden tulokset viittaavat siihen, että naiset ovat paremmin edustettuina pienemmissä yhdistyksissä, joissa on ainakin yksi nainen johtavassa asemassa, vaikkakin naisten edustus (noin 30%) jää silti kauas tasavertaisesta. Tutkijoiden mukaan sukupuolten tasa-arvoa ja naisten johtajuuden lisäämistä tieteellisissä seuroissa voitaisiin edistää esimerkiksi lisäämällä tasa-arvoon sitoutuminen osaksi tieteellisten seurojen virallista strategiaa.

Lisätietoa: