Yliopiston uutiset

Schildtin palkinto professori Marja-Kristiina Lerkkaselle

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston vuosijuhlassa 20.5.2018 Jyväskylän yliopiston juhlasalissa jaettiin vuoden 2018 apurahojen lisäksi Schildtin palkinto, joka on arvoltaan 15 000 euroa. Keski-Suomen rahasto myönsi palkinnon lasten lukutaidon tutkijalle, lukemattomien ovien avaajalle. Joka toinen vuosi myönnettävän palkinnon sai professori Marja-Kristiina Lerkkanen erityisesti luku- ja kirjoitustaitoon liittyvästä tutkimustyöstä, jota hän on myös soveltanut käytäntöön aapiskirjojen tekijänä.

Marja-Kristiina Lerkkanen on työskennellyt professorina Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitoksessa vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi hän toimii vierailevana professorina Stavangerin yliopistossa Norjassa. Lerkkasen tutkimus kohdentuu monipuolisesti oppimisen ja opetuksen vuorovaikutusprosesseihin esiopetuksessa, peruskoulussa ja kotiympäristössä. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt erityisesti lukutaidon ja matematiikan taitojen kehitykseen sekä motivaation ja opetuksen laatutekijöiden merkitykseen oppimisessa.

Lerkkanen on Suomen Akatemian rahoittaman Oppimisen ja opetuksen monitieteisen tutkimuksen profilointihankkeen (MultiLeTe) johtaja. Hanke jatkuu aina vuoteen 2019 saakka ja se yhdistää kymmeniä professoreita ja tutkijoita kasvatustieteen, opettajakoulutuksen, erityispedagogiikan, psykologian ja kognitiivisen neurotieteen aloilta. Lerkkanen tunnetaan myös Suomen Akatemian rahoittamasta laajasta, yli 2000 oppilaan Alkuportaat -seurantatutkimuksesta, joka alkoi jo vuonna 2006 ja jatkuu edelleen. Siinä tutkittiin opetuksen laadun yhteyttä oppimiseen ja motivaatioon koulu- ja kotiympäristössä.

Viimeisimpänä tunnustuksena Suomalainen Tiedeakatemia valitsi huhtikuussa Lerkkasen jäsenekseen merkittävistä saavutuksista tutkijan uralla. Tiedeakatemia kutsuu jäsenekseen ansioituneita, tieteellisesti korkeatasoisia ja yleisesti arvostettuja tieteentekijöitä, ja sen jäsenyys on elinikäinen.

Vuosijuhlassa professori Marja-Kristiina Lerkkanen piti juhlaesitelmän otsikolla Lukemattomat seikkailut odottavat – lukutaito luodaan varhain.

Lisätietoja:

Asiamies Antti Niskanen, Keski-Suomen rahasto, p. 050 385 7607, etunimi.sukunimi@skr.fi

Professori Marja-Kristiina Lerkkanen, p. 040 805 3347, marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi