30.05.2018
Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Uudet tutkijatohtorit tutkivat Jyväskylässä eläinplanktonia ja ikiroudan hiiltä

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 16 uudelle tutkijatohtorille, joista kaksi sijoittuu Jyväskylän yliopistoon.

Jyväskylän yliopiston uusien akatemian tutkijatohtoreiden Minna Hiltusen ja Maija Marushchaksin hankkeet käsittelevät muun muassa eläinplanktonin selviytymistä ja lisääntymistä muuttuvissa olosuhteissa sekä kasvien vaikutusta hapettomaan hajotukseen ja kasvihuonekaasujen hiilidioksidin ja metaanin päästöihin arktisissa maissa. Rahoituskausi on kolmivuotinen ja se alkaa syyskuussa.

Miten mikromuovit vaikuttavat eläinplanktoniin?Hiltunen Minna 5x7.jpg
Tutkijatohtori Minna Hiltusen hankkeen ”Määrittääkö ravinnon laatu useille stressitekijöille altistuvan eläinplanktonin vasteen?” tarkoituksena on selvittää laboratoriokokeiden avulla useiden stressitekijöiden vaikutuksia eläinplanktonin selviytymiseen, kasvuun, lisääntymiseen, rasvakoostumukseen sekä aineenvaihdunnan geneettiseen säätelyyn. Tutkittavat stressitekijät ovat huonolaatuinen ravinto, lämpötila ja altistuminen mikromuoveille. Tutkimuslajeina käytetään makeanveden suodattajavesikirppua (Daphnia magna), sekä merellistä hankajalkaista (Calanus sp.), joilla on tärkeä rooli ravintoverkoissa.

- Tutkimus lisää merkittävästi ymmärrystämme siitä, miten tavalliset ympäristötekijät, kuten ravinto ja lämpötila, vaikuttavat eläinten kykyyn selviytyä muiden stressitekijöiden vaikutuksista, sanoo Minna Hiltunen.

Miten kasviperäinen hiili kiihdyttää ilmastonmuutosta?Marushchak Maija.jpg
Tutkijatohtori Maija Marushchakin tavoitteena on osoittaa uudessa hankkeessaan ”Kun ikivanha kohtaa modernin – kasviperäisen hiilen vaikutus hapettomaan hajotukseen arktisissa ikiroutamaissa” ensimmäistä kertaa, miten moderni, kasviperäinen hiili lisää maa-aineksen hajoamista, kiihdyttäen ilmastonmuutosta. Tutkimustietoa on tarkoitus käyttää tarkentamaan malleja, joiden avulla ennustetaan arktisten ekosysteemien vastetta ilmastonmuutokseen.

- Monitieteellinen lähestymistapa ja edistyneiden menetelmien käyttö sekä maastossa että laboratoriossa takaavat sen, että saadut tulokset lisäävät merkittävästi ymmärrystämme ikiroudan sisältämän hiilen kohtalosta, kertoo Maija Marushchak.

Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin.

Lisätietoja: