Väitös

22.8.2018 M.Sc. Sohail Kamran (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi)

Aika:

22.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi , Agora, Lea Pulkkinen Hall
Tiedote: 22.8.2018 Pakistanin pankittomat kokevat talousasioissaan suojattomuutta (Kamran)
M.Sc. Sohail Kamranin markkinoinnin väitöskirjan "The marketplace vulnerability of low-income unbanked consumers: A developing country perspective" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä apulaisprofessori Pia Polsa (Hanken Svenska Handelshögskolan) ja kustoksena professori Outi Uusitalo (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Noin 2,5 miljardia maailman aikuisväestöstä elää ilman pankkitiliä - suurin osa heistä kehitysmaissa. Tällaista virallisten talouselämän ulkopuolelle jäämistä pidetään yhtenä tärkeimmistä sosioekonomisen epätasa-arvon aiheuttajista.

Sohail Kamran tutki markkinoinnin väitöstyössään, millaisia taloudellisen ulkopuolisuuden aiheuttamia haittoja Pakistanin matalatuloiset pankittomat arkielämässään kokevat.

- Väitöstyön tulokset osoittavat, että matalatuloiset pankittomat kokevat talousasioissaan helposti suojattomuutta. Pankittomat esimerkiksi menettävät arkisten talousasioidensa hallinnan ja kokevat tämän lisäksi haittoja myös henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa elämässään, kertoo Kamran.          

Selviytymisstrategiat tuovat mukanaan riskejä ja vaikeuksia

Toisena tuloksena Kamran nostaa esiin sen, että pankittomat hyödyntävät erilaisia resursseja, kuten sosiaalisia verkostojaan hoitaakseen arkisia talousasioitaan ja selviytyäkseen taloudellisesta ulkopuolisuudestaan. Tästä huolimatta matalatuloisten kuluttajien rajallinen osaaminen usein estää heitä selviytymästä ulkopuolisuudestaan, mikä lisää heidän kokemustaan pankittomuuden aiheuttamista haitoista.

- Tuloksista selviää myös, että pankittomien usein käyttämät epäviralliset vertaispankit ja -lainat (ROSCA) eivät pysty korvaamaan virallisia pankkeja eivätkä auttamaan jäseniään raha-asioidensa kontrolloimisessa ja hoitamisessa. Vertaispankkien käyttäjät kohtaavatkin usein monenlaisia riskitekijöitä ja vaikeuksia säästäessään tai hankkiessaan lyhytaikaisia lainoja vertaispankkien kautta, Kamran toteaa.

Pankkilaitokset haluttomia palvelemaan

Kamranin väitöstyön tulokset osoittavat lisäksi, että virallisten pankkien haluttomuus palvella matalatuloisia kuluttajia ja negatiivinen asenne heitä kohtaan estää pankittomia pääsemästä sisään taloudelliseen järjestelmään. Pankittomien mielestä pankkilaitokset kohtelevat heitä epäreilusti ja nämä käsitykset lisäävät pankittomien turvattomuuden tunnetta.

Kamranin väitöstutkimus koostuu neljästä tutkimusartikkelista. Artikkelit tarjoavat käytännön toteutuksia, joita voidaan hyödyntää taloudellisesti suojattomien kuluttajien taloudellisen sopeutumisen helpottamisessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla pankittomia kuluttajia Pakistanissa, missä lähes 85 % väestöstä on pankittomia.

Sohail Kamran on suorittanut MSc (Management) -tutkinnon Brunelin yliopistossa Isossa-Britanniassa ja MBA (Marketing) -tutkinnon Islamabadin kansainvälisessä islamilaisessa yliopistossa. Kamranin väitös on julkaistu International Journal of Consumer Studies, Journal of Financial Services Marketing and The Services Industries Journal - julkaisuissa. Väittelijän tutkimusintressit kohdistuvat heikkoihin ja vähäosaisiin kuluttajiin, markkinoinnin vaikuttavuuteen yhteiskunnassa ja kuluttajan hyvinvointiin etenkin kehitysmaiden kontekstissa.

M.Sc. Sohail Kamranin markkinoinnin väitöskirjan ”The marketplace vulnerability of low-income unbanked consumers: A developed country perspective” tarkastustilaisuus 22.8.2018 klo 12 alkaen Lea Pulkkisen salissa (Agora). Vastaväittäjänä apulaisprofessori Pia Polsa (Hanken Svenska Handelshögskolan) ja kustoksena professori Outi Uusitalo (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja: 

Sohail Kamran, sohail.s.kamran@student.jyu.fi
Puh: +358 46 5905 793, tav. 21.8. 2018 saakka klo 10 - 17

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, liisa.harjula@jyu.fi,
Puh: +358 40 805 4403

Julkaisutiedot:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 3, Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7510-4 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7510-4 (PDF).

Lisätietoja

Sohail Kamran

sohail.s.kamran@student.jyu.fi