19.06.2018
Väitös

26.10.2018 Kansainvälisten maisteriohjelmien motiiveista pitäisi puhua enemmän (Konttinen)

Aika:

26.10.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212
Tiedote: 26.10.2018: Kansainvälisten maisteriohjelmie motiiveista pitäisi puhua enemmän (Konttinen)
Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoiden opintopolut ja uranäkymät ovat varsin moninaisia. Toisille kv-maisteriohjelma on tehokas ponnahduslauta, toisille kompastuskivi.

Miia Konttinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan Jyväskylän yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia akateemisen englannin käytöstä opetuksen ja oppimisen kielenä. Konttinen nivoi nämä teemat opiskelijoiden opintomenestykseen sekä uranäkymiin.

– Kansainvälisissä maisteriohjelmissa menestyvät opiskelijat tuntuvat karkaavan ulkomaille, ja Suomi on heistä monelle vain yksi välipysähdys muiden joukossa kansainvälisen uran rakentamisessa. Toisaalta Suomeen jäävät opiskelijat ovat niitä, jotka eivät vielä vuosienkaan jälkeen ole saaneet maisterintutkintoaan valmiiksi, eivätkä he tunnu pääsevän suomalaiseen työelämään mukaan, Konttinen sanoo.

Tästä kaikesta johtuen one-size-fits-all -mentaliteetti ei Konttisen mielestä kanna hedelmää kv-maisteriohjelmien opiskelijoiden englanninkielisten opintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja ohjaamisessa. Konttisen mukaan viestintä- ja kieliosaaminen, eli muun muassa opiskelijoiden akateemisen englannin taidot, sekä mahdollinen suomen kielen osaaminen näyttelevät suurta roolia opiskelumenestyksen ja tulevan uran kannalta.

– Viestintä- ja kieliosaaminen voivat joko avata tai sulkea ovia kv-maisteriopiskelijoiden edestä niin opintojen aikana kuin niiden jälkeenkin. Tästä johtuen ohjelmien täytyy kokonaisvaltaisesti tukea myös opiskelijoiden monipuolista kehittymistä tästä näkökulmasta. Pelkkä sisältöosaaminen ei missään nimessä riitä, Konttinen painottaa.

Tuoreiden tilastojen valossa on otettava huomioon myös se, että yhä useampi suomalainen opiskelija haluaa suorittaa maisterinopintonsa englanniksi täällä Suomessa. Tähän niin sanottuun kotikansainvälistymiseen liittyen Konttisen tutkimus tuo kuitenkin esiin myös kolikon toisen puolen:

– Jos opiskelija on suorittanut maisteriopintonsa englanniksi ja ottanut osaamisen erikoissanastoineen niin ikään haltuun englanniksi, niin valmistumisen jälkeen hän saattaa kohdata työelämässä haasteita, kun siellä toimitaankin pääosin suomen kielellä, Konttinen sanoo. Konttinen peräänkuuluttaa avointa ja laajempaa keskustelua kansainvälisten maisteriohjelmien motiiveihin ja keskeisiin toimintoihin liittyen.

– Miksi näitä englanninkielisiä ohjelmia ylipäätään halutaan tarjota? Haetaanko niillä vain kansainvälistä näkyvyyttä yliopistolle, vai onko ajatuksena tuottaa kansainvälistä työvoimaa Suomeen, Konttinen kysyy.

Konttisen keräämät opiskelijatarinat eivät välttämättä tuo pelkästään positiivista kansainvälistä näkyvyyttä, sillä ne nostavat esiin ohjelmien suhteellisen kehnot opiskelijoiden valmistumisprosentit. Toisaalta tutkimus valottaa omalta osaltaan paljon mediassa esillä ollutta ”vuotoa” Suomesta kansainvälisen työvoiman ja osaamisen osalta. Molempien näkökulmien taustalla piilee Konttisen tutkimuksen mukaan usein opiskelijoiden viestintä- ja kieliosaamiseen liittyvät asiat.

– Kun kilpailu kansainvälisistä opiskelijoista kovenee, myös ohjelmien laadun täytyy olla kilpailukykyinen ja markkinointikelpoinen. Ja tällä laadulla viittaan ehdottomasti sekä sisältöopetuksen että viestintä-ja kieliopintojen laatuun, Konttinen korostaa.

Filosofian maisteri Miia Konttisen soveltavan kielitieteen väitöskirjan "Students at the core of English-medium instruction: research on international master's degree students' study paths and the role of academic English and literacies" tarkastustilaisuus pidetään 26.10.2018 klo 12–15 salissa S212. Vastaväittäjänä professori Anne Holmen (University of Copenhagen, Tanska) ja kustoksena johtaja Peppi Taalas (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Lisätietoja:

Miia Konttinen
miia.konttinen@jyu.fi
040 805 3142

Tiedottaja Sari Laapotti
viestinta@jyu.fi
040 805 3575

Miia Konttinen kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän Voionmaan lukiosta 2006. Hän valmistui Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi 2012 pääaineenaan englannin kieli ja hän aloitti tohtoriopintonsa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2014. Konttinen on työskennellyt Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksessa vuodesta 2011 alkaen ja tällä hetkellä hän työskentelee siellä päätoimisena englannin yliopistonopettajana.

Julkaisutiedot:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 21, 254 s., Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003 (PDF), ISBN 978-951-39-7564-7 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7564-7 (PDF).

 

Lisätietoja

Miia Konttinen

miia.konttinen@jyu.fi

040 805 3142