Väitösuutiset

Väitös: 28.9.2018 Hengitys avaa uusia ovia ihmisenä olemiseen (Berndtson)

Aika:

28.9.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki, H320, Seminaarinkatu 15
Hengitys. Se yhdistää meitä kaikkia ja on välttämätöntä elämälle. Mutta voisiko hengitys olla muutakin kuin luonnontieteellinen ja fysiologinen ilmiö?

Petri Berndtson lähestyy väitöstutkimuksessaan hengitystä totutusta poikkeavalla tavalla. Hän pohtii hengitystä filosofisena kysymyksenä.

– Perinteisesti hengitys on käsitetty fysiologisesti hapen ja hiilidioksidin vaihteluna ja soluhengityksenä. Tällä elämää fysiologisesti ylläpitävällä prosessilla ei ole juurikaan nähty olevan mitään olennaista yhteyttä ihmisen henkisiin, psyykkisiin tai filosofisiin kykyihin ja ulottuvuuksiin, Berndtson selventää.

Berndtson esittääkin, että hengitys voidaan ymmärtää filosofisena kysymyksenä, joka pitää sisällään muun muassa kokemuksellisia, kehollisia, psyykkisiä, eettisiä, yhteisöllisiä, ilmaisullisia, uskonnollisia ja mystisiä ulottuvuuksia.

Tutkimuksen peruskysymys on, miten hengitys ja filosofia, tai hengitys ja perustavanlaatuinen ajattelu, voisivat kietoutua luovasti yhteen uudella tavalla.

– Tarkastelen kokemuksellisesta näkökulmasta, miten kaikki filosofiaan, ajatteluun ja maailmasuhteeseemme liittyvät kysymykset voitaisiin ajatella, tarkastella ja kokea uudella tavalla kokemuksellisen hengityksen kautta, Berndtson sanoo.

Tutkimus tarjoaakin aivan uudenlaiset lähtökohdat ajatella todellisuutta ja ihmisenä olemista. Sen hengitykseen liittyviä havaintoja voisi soveltaa monella elämän osa-alueella ja ammattialalla.

– Kaikilla aloilla, joissa stressin ja oman mielen hallinta, keskittymiskyvyn parantaminen ja muut elämäntaidolliset kysymykset nousevat keskiöön, kokemuksellisella hengityksellä on tärkeä mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti, Berndtson sanoo.

Myös luovilla aloilla hengitys avaa uusia ovia luovuuteen ja inspiraation.

– Inspiraatiohan tarkoittaa etymologisesti sisäänhengitystä. Myös suomen kielen sana "ilmaisu" tulee sanasta "ilma", joka tietenkin liittyy kokemuksellisesti hengitykseen, Berndtson huomauttaa.

Puhe, laulu, tanssi ja monet muut ilmaisutavat liittyvät olennaisesti yhteen hengityksen kanssa. Samoin henkisen kasvun kysymykset ja harjoitukset, kuten mindfulness-meditaatio ja jooga, kytkeytyvät hengitykseen. Myös uskonnolliset ja hengelliset kysymykset voitaisiin ajatella uudelleen Berndtson tutkimuksen valossa.

– Väitän, että hengitys on keskeinen osa inhimillisyyttä ja se myös auttaa meitä kokemaan todellisuutemme uusilla tavoilla, Berndtson sanoo.

Filosofian maisteri Petri Berndtsonin filosofian väitöskirjan "Phenomenological ontology of breathing: the phenomenologico-ontological interpretation of the barbaric conviction of we breathe air and a new philosophical principle of silence of breath, abyss of air" tarkastustilaisuus pidetään 28.9.2018 klo 12–15 salissa H320. Vastaväittäjänä professori emeritus Patrick Burke (Gonzaga University, USA) ja kustoksena professori Sara Heinämaa (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Lisätietoja:

Petri Berndtson
petri.j.berndtson@gmail.com
+358 40 504 0180

Tiedottaja Sari Laapotti
sari.laapotti@jyu.fi
040 805 3575

Henkilötiedot:

Petri Berndtson valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Hän työskenteli filosofian luennoitsijana Lahden ammattikorkeakoulussa vuoteen 2007. Sen jälkeen Berndtson on toiminut vierailevana luennoitsijana Trondheim Academy of Fine Art -laitoksella NTNU-yliopistossa.

Julkaisutiedot

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 17, 283 s., Jyväskylä 2018, ISSN: 2489-9003; 17 (PDF) ISBN: 978-951-39-7552-4 (PDF). Linkki väitöskirjan pdf-versioon: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59542