Väitösuutiset

Väitös: 7.8.2018 Tuore väitöstutkimus tarjoaa uusia menetelmiä raskasionitörmäyksien tutkimiseen (Peuron)

Aika:

7.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Ylistonrinne, YAA303
FM Jarkko Peuron fysiikan väitöskirjan "Quasiparticle properties of nonequilibrium gluon plas­ma" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Anders Tranberg (University of Stavanger, Norja) ja kustoksena professori Tuomas Lappi (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Jarkko_Peuron.jpgUltrarelativistiset raskasionitörmäykset ovat tapa selvittää muun muassa vahvasti vuorovaikuttavan aineen ominaisuuksia. Raskaiden ionien törmätessä syntyvää ainetta voidaan kuvailla klassisia värikenttiä käyttäen. Jarkko Peuron tutki fysiikan väitöskirjassaan klassisten värikenttien kvasihiukkaskuvailua.

Klassiset kentät eivät kuvaa koko järjestelmän kulkua alun epätasapainotilasta kvarkkigluoniplasmaksi, vaan jonkin ajan kuluttua järjestelmää voidaan kuvailla hiukkasten avulla kineettistä teoriaa käyttäen. Kun törmäyksestä on kulunut riittävän pitkään, muodostuu äärimmäisen kuumaa, vahvasti vuorovaikuttavaa ainetta, kvarkkigluoniplasmaa.

Peuronin tutkimuksen oleellinen osa oli kvasihiukkasen massan määrittäminen eri menetelmiä käyttäen.

– Käyttämäni eri menetelmät olivat karkeasti ottaen sopusoinnussa keskenään. Kahden erilaisen menetelmän antamien tulosten välinen yhteneväisyys viittasi jo siihen suuntaan, että klassisten värikenttien muodostamaa järjestelmää voidaan ymmärtää myös kvasihiukkaskuvassa, Peuron selittää. 

Peuron oli myös mukana kehittämässä menetelmää, jonka avulla voidaan simuloida klassisten värikenttien pieniä häiriöitä taustakentässä ja mitata miten järjestelmä vastaa näihin häiriöihin. Menetelmän sovelluksena saatiin myös vahvistusta kvasihiukkasten olemassaololle klassisten värikenttien muodostamassa järjestelmässä, kun törmäyksestä on kulunut riittävän pitkä aika. 

FM Jarkko Peuronin teoreettisen fysiikan väitöskirjan "Quasiparticle properties of nonequilibrium gluon plasma" tarkastustilaisuus pidetään 7.8.2018 klo 12 alkaen Ylistönrinteellä, salissa YAA303. Vastaväittäjänä professori Anders Tranberg (University of Stavanger) ja kustoksena professori Tuomas Lappi (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Julkaisutiedot: 
Väitöskirja julkaistaan sarjassa Department of Physics, University of Jyväskylä Research Report No. 7/2018, ISSN: 0075-465X, ISBN: 978-951-39-7498-5 (printti), ISBN: 978-951-39-7499-2 (pdf). Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7499-2

Jarkko Peuron kirjoitti ylioppilaaksi Laukaan lukiosta 2008. Hän aloitti fysiikan opinnot Jyväskylän yliopistossa 2009 ja valmistui filosofian maisteriksi 2014. Väitöstutkimuksensa Peuron on tehnyt professori Tuomas Lapin ohjauksessa professori Kari J. Eskolan tutkimusryhmässä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella. Väitöstutkimuksensa aikana Peuron on myös vieraillut CERN:n teoriaosastolla. Näiden vierailuiden yhteiskesto on ollut 6 kuukautta. Lokakuussa 2018 hän aloittaa työt tutkijatohtorina European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) -tutkimuslaitoksessa Trentossa Pohjois-Italiassa.

Lisätietoja:

Jarkko Peuron, +358408054064, jarkko.t.peuron@student.jyu.fi
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, 040 8054403, viestinta@jyu.fi