21.06.2018
Väitös

7.8.2018 Tanssi-liiketerapia hoitaa masennusta muuttamalla kehonkuvaa myönteisemmäksi (Pylvänäinen)

Aika:

7.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212
PsM Päivi Pylvänäisen psykologian väitöskirjan "Dance movement therapy in the treatment of depression: change in body image and mood - a clinical practice based study" tarkastustilaisuus pidetään 7.8.2018 klo 12.00 alkaen yliopiston vanhassa juhlasalissa, S212 (Seminaarinmäki).

Päivi PylvänäinenVastaväittäjänä on professori Sherry Goodill (Drexel University, USA) ja kustoksena professori Raimo Lappalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Psykologian maisteri Päivi Pylvänäinen tutki väitöstyössään tanssi-liiketerapian ryhmämuotoista käyttöä masennuksen hoidossa. Tanssi-liiketerapia on yksi luovien taideterapioiden muoto, joka perustuu vuorovaikutukseen, liikkeeseen ja keskusteluun.

Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan kymmenen tanssi-liiketerapiaryhmää. Ryhmiä tarjottiin julkisen terveydenhuollon avomielenterveyspalvelujen psykiatrian yksiköissä, osana klinikan hoitomuotojen valikoimaa. Masennuspotilaat osallistuivat tanssi-liiketerapiaryhmiin oman motivaationsa pohjalta. Useimmille potilaille kehokeskeinen lähestymistapa masennuksen hoitoon oli uusi. Tutkimus osoitti, että tanssi-liiketerapiaryhmien tuottama kehonkuvan muuttuminen positiivisemmaksi liittyi masennusoireilun vähenemiseen. Kehonkuvan myönteinen muutos selitti keskimäärin 33% masennusoireilun vähenemisestä. Mitä myönteisempi kehonkuva oli tanssi-liiketerapiaryhmän jälkeen, sitä matalampia oirepisteitä potilas sai seurantamittauksessa kolmen kuukauden kuluttua, eli hänen vointinsa oli parempi.

Kehonkuvassa on tallentuneena yksilön kehollistettu tapa olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kehonkuvan kolmijakoista mallia, missä siihen sisältyy keho-itseys, kehomuisti ja olemusseikat. Tanssi-liiketerapia näyttää vahvistavan psyykkistä joustavuutta siten, että yksilö tulee parempaan yhteyteen kehollistetun kokemuksensa kanssa ja osaa olla tietoisempi kehollisten tuntemustensa ja reaktioidensa toimintakuvioista ja niiden vaihtoehdoista. Omaa tilaa on mahdollisempaa kuvailla myös sanallisesti, jolloin kokemusten käsittelemiseen tarjoutuu monipuolisempia mahdollisuuksia. Keho alkaa tuntua turvallisemmalta.


Tutkimus toi esiin, että on tärkeää ymmärtää masennus kehon ja mielen tilassa ilmenevänä vaikeutena olla suhteessa itseen ja ympäristöön. Hyvää käytäntöä masennuksen hoidossa on se, että kehollisuus huomioidaan. Jos oireilu ei ole ehtinyt jatkua niin kauan, että toimintakyky on laskenut hyvin heikoksi, masennuksen hoito tuottaa lyhytkin hoitojakso vointia parantavia tuloksia.


Tanssi-liiketerapiaryhmien kestona 12 kertaa 90 minuuttia tuotti myönteisiä tuloksia, ja tällaisia ryhmäjaksoja on julkisen terveydenhuollon puitteissa mahdollista toteuttaa. Ryhmiin löytyy motivoituneita osallistujia ja potilaat hyötyvät hoidosta. Potilaille vertaistuki ja kehon kokemuksellisen tason käsitteleminen ovat tärkeitä.

Masennuksen hoidossa on tärkeää luoda turvallisia, vuorovaikutuksellisia toimintaympäristöjä, joissa ihmisellä on mahdollisuus oppia yhteistyötä kehonsa ja tietoisuutensa kanssa, ja joissa voi oppia luottamaan siihen informaatioon, mitä kehossaan havaitsee. Potilas tulee kohdata kokonaisvaltaisesti ja huomioiden hänen kehonkokemuksensa siinä kontekstissa, että ihminen on monitahoinen, sopeutuva, muuttuva systeeminen olento, joka on kehollaan aina vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Lisätietoja:
Päivi Pylvänäinen, puh. 050 577 3127, paivi.pylvanainen@tanssiterapia.fi
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, liisa.harjula@jyu.fi, puh. 040 805 4403


Päivi Pylvänäinen kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseon lukiosta vuonna 1989. Psykologian maisterin tutkinnon hän suoritti Tampereen yliopistossa valmistuen vuonna 1996. Jo psykologian opintojen aikana hän opiskeli tanssi-liiketerapiaa ensimmäisellä Suomessa järjestetyllä tanssi-liiketerapian peruskurssilla Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksessa ja teki psykologian pro gradunsa kehollisuudesta.


Pylvänäinen ehti psykologiksi valmistuttuaan toimia lyhyesti kuntoutuspsykologina, ennen kuin hän lähti suorittamaan tanssi-liiketerapian koulutuksen MA in Creative Arts in Therapy Philadelphiassa MCP Hahnemann University’ssä (nyk. Drexel) vuosina 1997–1999 Fulbright stipendiaattina. Ulkomailla vietettyjen vuosien jälkeen hän on työskennellyt psykologina ja tanssi-liiketerapeuttina aikuisten erikoissairaanhoidon avomielenterveyspalveluissa Tampereen kaupungilla vuodesta 2006 lähtien.


Pylvänäinen on lisäksi toiminut kouluttajana ja koulutusterapeuttina tanssi-liiketerapiakoulutuksissa Suomessa. Vuodesta 2017 alkaen hän on kliinisen työn ja väitöskirjaprojektinsa viimeistelyn ohessa työskennellyt osa-aikaisena hanketutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella KELAn rahoittamassa laajemmassa tutkimushankkeessa “Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille: – Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus”.

Julkaisutiedot
Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 621, 92 s., Jyväskylä 2018, ISSN 978-951-39-7502-9 (nid.) ISBN 978-951-39-7503-6 (PDF), ISSN 0075-4625. Kirjaa myyvät yliopistokauppa Soppi puh. 040 805 3978 tai myynti@library.jyu.fi ja yliopiston verkkokauppa. Linkki väitöskirjan pdf-versioon: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7503-6

Lisätietoja

Päivi Pylvänäinen

paivi.pylvanainen@tanssiterapia.fi

050 577 3127