19.06.2018
Väitös

8.8.2018 Ratkaisuja vapauskäsitysten vastakkaisiin näkökulmiin (Arentshorst)

Aika:

8.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212
M.A. Hans Arentshorstin filosofian väitöskirjan "Perspectives on Freedom" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori James Ingram (McMaster University, Kanada) ja kustoksena professori Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

hans-arentshorst-2.jpgM.A. Hans Arentshorstin filosofian väitöskirja auttaa ymmärtämään viimeaikaisia yhteiskunnallisia keskusteluja vapauden ihanteesta ja sen toteutumisesta. Vuosikymmeniä on laajalti uskottu globalisaation, markkinoiden, rajojen avoimuuden ja sääntelyn purkamisen tuovan etuja. Tälle ajattelulle on myös syntynyt vastaliike, jonka näkemykset koostuvat erilaisista populismin ja nationalismin muodoista. Sen edustajat haluavat palauttaa rajat, turvallisuuden ja identiteetin.

Nämä molemmat vastakkaiset liikkeet näyttävät olevan tietoisia vapauden ongelmallisista käsityksistä. Globalisaatioon ja markkinoistumiseen liittyy usein "atomistinen" kuva yhteiskunnasta, jossa riippumattomat yksilöt kilpailevat vapailla markkinoilla ja laiminlyövät samalla yksilön vapauden sosiaaliset, poliittiset ja kulttuuriset edellytykset. Tämä johtaa usein sosiaalisuuden tunteen häviämiseen, voimattomuuteen ja identiteettikriisiin. Populistit ja nationalistit yrittävät täyttää tämän tyhjyyden lupaamalla palauttaa kollektiivisen autonomian, yhteisön ja identiteetin, mutta tällä tavoin ne ohittavat moniarvoisuuden legitimaation ja uhkaavat vähemmistöjen vapautta.

Väittelijä esittää keinon ylittää tämä ongelmallinen oppositioasetelma poliittis-historiallisen lähestymistavan näkemysten avulla. Tutkimuksessa osoitetaan, että jos haluamme voittaa vapauden toteutumiseen liittyvät ongelmat, meidän on käännyttävä moraalin ja etiikan sijaan poliittisen historian tarjoamiin ajatuksiin. Tällä tavoin väitöskirja tarjoaa uuden näkökulman nykypäivän vapauden käsitteisiin. Tämä ratkaisu ei ole relevantti pelkästään ​​akateemisten asiantuntijoiden kannalta, vaan myös yliopistojen ulkopuolella.

M.A. Hans Arentshorstin filosofian väitöskirjan "Perspectives on Freedom" tarkastustilaisuus pidetään keskiviikkona 8.8.2018 alkaen klo 12.00 Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa S 212. Vastaväittäjänä on professori James Ingram (McMaster University, Kanada) ja kustoksena professori Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja: Hans Arentshorst, hans.h.arentshorst@jyu.fi, tel. 0408054970

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, liisa.harjula@jyu.fi, 040 805 4403

Hans Arentshorst on opiskellut Amsterdamin yliopistossa. Siellä hän on suorittanut Bachelor in Literary Studies (2007), Bachelor in Philosophy (2008) ja Master in Philosophy (2011) -tutkinnot. Vuodesta 2013 lähtien hän on toiminut sosiaali- ja poliittisen filosofian tutkijana Jyväskylän ja Utrechtin yliopistoissa.

Julkaisutiedot:  
Hans Arentshorst: Perspectives on freedom. Normative and political views on the preconditions of a free democratic society julkaistaan sarjassa Quaestiones Infinitae, number 114, 278 p., Utrecht 2018, ISBN: 978-94-6295-954-5. Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-94-6295-954-5