04.06.2018
Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Business Finlandin Tutkimusideoista uutta liiketoimintaa -haku on auki, deadline on 19.9.

Business Finland rahoittaa Tutkimusideoista uutta liiketoimintaa -haussa projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimuspohjaisen liikeidean kaupallistamista. Business Finlandin rahoitustaso on 70 %. Projektin kustannuksista vähintään 40% tulee kohdentua tutkimustuloksen kaupallistamisen valmisteluun.

Business Finlandin Tutkimusideoista uutta liiketoimintaa -haku (ns. TUTLI) on jälleen auki, deadline on 19.9. TUTLI-projekteissa projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista, tavoitteena tulee olla merkittävä kansainvälinen liiketoiminta. Muista ilmoittautua TUTLI-hakuprosessiin Korpissa.

 

PRO­JEK­TIL­LE ASE­TET­TU­JA VAA­TI­MUK­SIA

 • Kaupallistamisen valmistelun osuus hankkeissa on merkittävä, kaikissa jaksoissa ≥ 40 % projektin kustannuksista.
 • Projektissa kaupallistamisen valmistelulla tavoiteltavan uuden liiketoiminnan on oltava laajuudeltaan merkittävä.
 • Hakemuksessa tulee olla arvio tavoiteltavan liiketoiminnan laajuudesta.
 • Kaupallistamisen valmistelun tarkoituksena on selvittää tutkimustulosten mahdolliset hyödyntämispolut ja auttaa valitsemaan lupaavimmat etenemisreitit ja -tavat joko uudessa perustettavassa yrityksessä tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä. Projektissa on aina tarkasteltava useita vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia.
 • Projektin tavoitteena ei voi olla suoraan yhden yrityksen uuden liiketoiminnan valmistelu.
 • Kaupallistamisen valmistelun suunnitelma ja resursointi ovat realistisia ja uskottavia. Hakemuksessa on kuvattava kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden osaaminen ja aiemmat referenssit.
 • Mikäli yhtenä kaupallistamisen valmistelun vaihtoehtona on uuden yrityksen perustaminen, on sen osalta esitettävä, miten uuden yrityksen tiimi muodostuu. Lisäksi tulee kuvata miten uudessa yrityksessä tarvittavat henkilöt ja osaamiset saadaan sitoutumaan uuden yrityksen toimintaan.
 • Hakijalla on oltava riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi.
 • Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.

Mikäli hakijaorganisaatiolla on oma tutkimusideoiden kaupallistamista arvioiva prosessi, edellytetään että hakemus on prosessin arvioima ja hyväksymä. HUOM! Ks. Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden tarjoaman TUTLI-hakuprosessin palvelut alla. Rahoitusta puoltava tekijä on myös se, että projektin taustalla on jo aiemmin tehtyjä selvityksiä ja toimenpiteitä kaupallistamisen mahdollisuuksista.

RA­HOI­TUS­KEL­POI­SIA TOI­MIA KAU­PAL­LIS­TA­MI­SEN VAL­MIS­TE­LUS­SA OVAT ESI­MER­KIKSI

 • tekniikan tason kartoitus ja uutuustutkimukset
 • asiakasarvon määrittäminen
 • kilpailevien ratkaisuiden kartoitukset
 • toiminnanvapausselvitykset ja selvitykset aihepiiriin liittyvistä aineettomista oikeuksista
 • aineettomien oikeuksien suojaaminen (ei kuitenkaan ylläpitomaksuja) kaupallistettavan idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
 • rahoitusmallien kartoitukset liiketoimintamallien kartoitukset
 • kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennuksen kustannukset

HA­KE­MI­NEN
Hakemukset pyydetään jättämään Business Finlandin asiointipalvelun asiointipalvelun kautta viimeistään 19.9.2018 klo 23:59. Lue lisää Tutkimusideoista uutta liiketoimintaa -rahoituksesta

LI­SÄ­TIE­TO­JA, Business Finland
Janne Viemerö +358 (0)29 50 55848 janne.viemero (at) businessfinland.fi

Business Finland edellyttää, että TUTLI-hakemukset ovat Jyväskylän yliopiston tutkimusideoiden kaupallistamista tukevan prosessin arvioimia ja hyväksymiä. Tätä varten Tutkimus- ja innovaatiopalvelut (TIP) tarjoaa hakijoille TUTLI-hakuprosessin palvelut:

 • Esitä TUTLI-hankeideasi TIP:n asiantuntijoille (ris@jyu.fi) ja varaa henkilökohtainen aika tapaamiselle. Siinä käydään läpi TUTLI-rahoituksen periaatteet ja soveltuvuus ideallesi sekä IPRää koskevat rahoittajana vaatimukset.
 • Toinen sparraus on tiistaina 14.8. klo 9 - 11, Agora C513.1. AIheena tiiminen merkitys sekä kuulemme, mitä pääomasijoittaja edellyyttää sijoituskohteeltaan.
 • Kolmas sparraus on tiistaina 21.8. klo 9 - 12. Vuorossa on hissipuhekoulutus.
 • Tiistaina 28.8. jatkamme hissipuhetreenejä. Muistakaa myös kirjoittaa projektisuunnitelmaa hankkeelleenne. Viimeistään 31.8. luonnos projektisuunnitelmassa tulee toimittaa TIP:iin kommentoitavaksi.
 • 4.9. klo 10 alkaen hakijatiimit pääsevät pitsaamaan hankeideansa Business Finlandin edustajille. Hissipuhetilaisuus on Tampereella! Se toteutetaan yhdessä T3 ja JAMK:n kanssa.
 • Muista, että Business Finland (BF) myöntää rahoituksen hakemuksen perustella. Aloita rahoitushakemuksen kirjoittaminen BF:n asiointipalvelussa ajoissa ja lähetä projektisuunnitelma (hakemuksen liite) ajoissa TIP:iin kommentoitavaksi! 

Lisätietoja

Riikka Reitzer

Innovaatiotoiminnan eritysasiantuntija

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

reitzer@jyu.fi

0408225358