28.06.2018
Opiskelu-uutiset

JYU:n strategiatyö etenee – kom­men­toi yli­opis­ton mis­sio­ta, vi­sio­ta ja ar­vo­ja

Yliopistomme uuden stra­te­gian nimi on ’Osaa­va ja hy­vin­voi­va ih­mi­nen’. Missiosta ja visiosta on tehty luonnokset ja nyt toivomme sinulta niiden kirkastamiseen kommentteja ja ideoita. Pääset myös arvioimaan toimintakulttuuriamme kuvaavien arvojen ja periaatteiden merkitystä yliopistollemme.

Voit kommentoida ja antaa ideoita JYUtalk-mobiilisovelluksella tai tällä lomakkeella. Kommentointiaikaa sinulla on 14.9. asti. 

JYU stra­te­gia 2019–  Osaa­va ja hy­vin­voi­va ih­mi­nen

Mis­sio (luon­nos)

Olemme vaikuttava sivistysyliopisto. Rakennamme yhdessä ja ennakkoluulottomasti kestävää ja hyvinvoivaa maailmaa.

Vi­sio (luon­nos)

Olemme oppimisen ja hyvinvoinnin aloilla yksi maailman johtavista tiedeyliopistoista sekä osaamisen ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistaja kohti kestävää maailmaa.

Toi­min­ta­kult­tuu­rim­me:

Tavoiteltavaa toimintakulttuuriamme kuvaavat seuraavat näkökulmat:

  • Ajattelemme tuoreesti
  • Rohkaisemme kokeilemaan
  • Arvostamme ja hyödynnämme erilaisuutta
  • Innostamme toisiamme
  • Vaalimme vuorovaikutusta ja luottamusta
  • Kannustamme monitieteisyyteen
  • Ponnistelemme laadun puolesta

Osallistu ja anna palautetta

Osallistu yliopiston strategian tekemiseen kommentoimalla visiota, missiota, toimintakultturiamme sekä siihen kytkeytyviä arvoja. Toivomme, että saamme sinulta ajatuksia ja ideoita strategian jatkovalmisteluun. Osallistu vastaamalla kyselyyn tällä lomakkeella tai JYUtalk-mobiilisovelluksella.

Kiitos, että osallistut!