Yliopiston uutiset

Jyväskylässä edistetään metsien käytön kestävyyttä

Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettävä kansainvälinen 5th European Congress of Conservation Biology (ECCB2018) etsii heti avauspäivänä 12.6.2018 ratkaisuja akuuttiin ongelmaan: kuinka metsien käyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja metsien monimuotoisuuteen?

Metsien kestävän käytön ja ilmastonmuutoksen hillintään löydettävät ratkaisut ovat korostuneet maailmassa. Jyväskylässä järjestettävä luonnonsuojelubiologian alan konferenssi tarjoaakin Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden paaluttaa asemaansa maailmalla kestävän metsätalouden suurimpana edistäjänä. Konferenssin puheenvuorot avaavat näkökulmia poliittisesti tärkeisiin aiheisiin, mm. ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä monimuotoisuuden säilyttämiseen. Keskusteluissa tarkastellaan metsien eri käyttömuotojen ja metsäbioenergian ilmastovaikutuksia sekä pyritään löytämään monimuotoisuuden säilymisen turvaavia metsien käsittelytapoja.

- Valinta on meidän käsissämme. Meidän pitää katsoa kauas tulevaisuuteen ja tehdä yhdessä konkreettisia tekoja joilla metsien käytön ekologista kestävyyttä saadaan lisättyä. Taloudellinen kannattavuus on metsienkäytön perusta, mutta käytön täytyy tapahtua ekologisen kestävyyden rajoissa, kertoo konferenssin puheenjohtaja Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Elinvoimaset metsät tulevaisuudessa
Metsillä on monta merkitystä ja käyttöä. Ne tarjoavat puuta, osallistuvat voimakkaasti maapallon ilmaston säätelyyn ja tarjoavat ihmiselle monia hyötyjä kuten marjastusta, sienestystä sekä monenlaisia virkistys- ja terveysvaikutuksia. Metsissä asuu myös merkittävä osa maapallon luonnon monimuotoisuudesta ja niihin kohdistuu siksi erilaisia ja osittain ristiriitaisia käyttötarpeita.

- Konferenssissa etsitään ratkaisuja näiden tarpeiden yhteensovittamiseksi ja kehitämme yhdessä tapoja käyttää metsiä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla, sanoo Mikko Mönkkönen.

Ilmastokriisiä ja metsätalouden roolia ratkotaan paneelikeskustelussa 12.6.
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää päästöjen nopeaa vähentämistä ja hiilinielujen kasvattamista. Minkälainen rooli metsillä on tämän tavoitteen saavuttamisessa? Tulisiko metsien käsittelyssä tavoitella fossiilisten polttoaineiden korvaamista vai hiilinielun kasvattamista? Vai voidaanko nämä tavoitteet saavuttaa samanaikaisesti?

Konferenssin symposiossa tiistaina 12.6. klo 14:30 Paviljongin Wilhelm -salissa haetaan vastauksia näihin kysymyksiin sekä globaalilla että Euroopan Unionin tasolla paneelikeskustelun merkeissä. Felix Creutzig ja Bronson Griscom johdattelevat puheenvuoroillaan aiheeseen, jonka jälkeen metsäneuvos Heikki Granholm ja puheenjohtaja Ilkka Herlin, Timo Vesala, Hanna Aho, Matti Kahra, Felix Creutzig ja Bronson Griscom hakevat paneelikeskustelussa vastauksia kysymykseen metsien roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä pureutuvat Suomen energia- ja ilmastostrategian metsien käytön linjauksiin.

Mediatilaisuus 12.6. klo 17:30
Tiedetoimittajalle ECCB2018 -konferenssi tarjoaa monipuolisen kattauksen luonnonsuojelullisiin näkökulmiin alan johtavien asiantuntijoiden kanssa. Samalla tarjoutuu mahdollisuus haastatella Suomen ja maailman korkeimman tason ympäristöhallinnon edustajia. Toivotamme medianne edustajat tervetulleeksi seuraamaan konferenssiohjelmaa ja tutustumaan alan asiantuntijoihin tiistaina 12.6. klo 17:30 Jyväskylän Paviljongin Auditorio 1:n. Käytännön järjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen mediatilaisuuteen ja mahdolliset haastattelupyynnöt sähköpostitse osoitteeseen eccb2018@conbio.org perjantaihin 8.6. mennessä. Kerrothan viestissä nimesi lisäksi edustamasi tiedotusvälineen.

Osallistujat juhlivat Sataman yössä Manic Street Preachersin kanssa
Konferenssi päättyy ainutlaatuisesti Sataman yöhön perjantaina 15.6.2018, jossa järjestetään konferenssin iltajuhla. Sataman yö on Jyväskylän kesäkauden avaus ja se järjestetään Lutakonaukiolla muutaman vuoden tauon jälkeen. Tapahtuman pääesiintyjänä nähdään walesilainen rockyhtye Manic Street Preachers. Pääesiintyjälle ympäristöasiat ovat lähellä sydäntä, mikä sopii myös hyvin konferenssin teemaan. Lisäksi Sataman yössä painotetaan tänä vuonna ympäristöystävällisyyttä ja se on sitoutunut tuottamaan tapahtuman rasittamatta ympäristöä tarpeettomasti.

- Konferenssit ovat olennainen osa tiedemaailmaa ja toimivat alustana myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisäämisessä. Yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen olemmekin kiinnittäneet kongressissa erityistä huomiota. Konferenssimme on mitä loistavin tilaisuus tuoda Suomea ja Jyväskylää näkyväksi maailmankartalle. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille Jyväskylän matkailuvetovoimaa, iloitsee Mikko Mönkkönen.

Lisätietoja: