04.06.2018
Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Korkeakoulut kehittävät työelämässä oppimista – Koulutuksen tutkimuslaitos koordinoi OKM:n rahoittamaa hanketta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoimalle Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeelle 2,5 miljoonan euron erityisavustuksen. Hankkeen tavoitteena on uudistaa korkeakoulutuksen toimintakulttuuria niin, että työelämänäkökulma ja työelämätaitojen kehittäminen ovat luonnollinen osa koulutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä kymmenen yliopiston ja kuuden ammattikorkeakoulun kanssa.

Työelämäpedagogiikka-hankkeen kivijalkana on tutkimustieto koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työpaikalla oppimisesta. – Yliopistoissa on ehkä oltu hieman huolissaan siitä, että lisääntyvä työelämäpainotus jättäisi tieteellisen tutkimuksen näkökulman varjoon. Tästä hankkeessa ei suinkaan ole kysymys, toteaa hankkeen johtaja, professori Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitokselta. – Päinvastoin, hanke pohjautuu integratiivisen pedagogiikan malliin, jossa teoreettista ja käytännöllistä tietoa kytketään toisiinsa. Työelämäpedagogiikan avulla pyritään tuottamaan asiantuntijuutta, jossa yhdistyvät syvällinen ymmärrys, aktiivinen toimijuus ja monipuoliset taidot, Tynjälä täsmentää.

Tutkimusten mukaan koulutuksen ja työelämän yhteistyö parantaa valmistuneiden työllistymismahdollisuuksia ja voi nopeuttaa siirtymistä työelämään. Korkeakoulutuksessa työelämäkokemusta saadaan usein vasta opintojen lopussa tapahtuvassa, muusta opetuksesta irrallisessa työharjoittelussa. Tynjälän mukaan työelämään kytkeytyviä opintoja tarvittaisiin jo aikaisemmin, enemmän ja teoriaopintoihin yhdistettynä.  Hän painottaa myös, että vaikka työelämätaitoja opitaan parhaiten työelämässä, niitä on mahdollista kehittää myös millä tahansa kursseilla, kunhan käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä.

Ammattikorkeakouluissa työelämässä tapahtuvaa oppimista on kehitetty yliopistoja pitemmälle. Työelämäpedagogiikka-hankkeessa tarkoituksena on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyössä luoda toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kytkemiseen korkeakoulutukseen.

Korkeakouluihin tarvitaankin sellaisia toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä yhdessä luovat oppimisympäristöjä teorian ja käytännön yhdistämiseksi, Tynjälä korostaa. – Opiskelijoiden työkokemusta tulisi entistä paremmin myös opinnollistaa, Tynjälä jatkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työtä tai muuta informaalia oppimiskokemusta voidaan yhdistää osaksi opintoja ja sitä kautta hyväksyä osana opintosuorituksia. – Pelkkä työkokemus ei kuitenkaan riitä, vaan syvällisen ymmärryksen saavuttamiseksi opiskelijan on reflektoitava kokemustaan teoriatiedon tarjoamien käsitteellisten välineiden avulla, Tynjälä korostaa.

 

Lisätietoja

Päivi Tynjälä

Professori, hankkeen johtaja

Koulutuksen tutkimuslaitos

paivi.a.tynjala@jyu.fi

050 400 9464