Yliopiston uutiset

Korruption ja huonon hallinnon jäljillä

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen professori Petri Karonen on saanut Suomen Akatemialta rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan korruptiota Ruotsissa ja Suomessa varhaismodernilta ajalta 1900-luvun alkuun.

Suomi ja muut Pohjoismaat nousevat tänä päivänä hallinnon korkealuokkaisuutta ja korruption vähäisyyttä mittaavissa kansainvälisissä arvioinneissa säännönmukaisesti kärkeen. Nykytila on lähtökohta Jyväskylän yliopistossa vuosina 2018–2022 toteutettavassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Korruption jäljillä. Korruptio ja huono hallinto Ruotsissa ja Suomessa noin 1614–1917 (In search of corruption and bad governance practices: Swedish and Finnish experiences, ca 1614–1917 (CorGo)).

KaronenPetri.png

– Projektissa tutkitaan korruption ilmenemismuotojen muuttumista ja pysyvyyttä pitkällä aikavälillä, Karonen kertoo.

Korruptio on nykyäänkin vain harvoin ilmeistä ja näkyvillä. Ongelma korostuu erityisesti menneisyyden tutkimuksessa. Siksi hankkeessa aihetta käsitellään myös ”huonon hallinnon” ja erilaisten väärinkäytösten kautta saatavien vihjeiden avulla.

Pitkä aikaväli, laaja tutkimusalue sekä monipuolinen tutkimusaineisto mahdollistavat yleistykset korruptioon liittyvistä toimintamekanismeista, huonon – ja hyvän! – hallinnon vaikutuksista sekä pitkän aikavälin polkuriippuvuuksista erilaisissa toimintaympäristöissä ja aikakausilla.

– Menneiden aikojen korruptiota ja huonoa hallintoa ei ole aiemmin riittävästi tutkittu Suomessa tai Ruotsissa. Tutkimukselle on selkeä tilaus. Siihen käytettäviä arkistoaineistoja on säilynyt varsin paljon, sillä jo 1600-luvun alusta alkaen on olemassa hyvin säilynyttä aineistoa esimerkiksi virkavirhesyytöksistä ja vastaavista rikkeistä, Karonen sanoo.

Hanke on ollut vireillä vuodesta 2015 lähtien. Tutkimusryhmään kuuluvat professori Petri Karonen (hankkeen johtaja), professori (emer.) Nils Erik Villstrand, dosentti Anu Koskivirta, FT Arja Rantanen, FT Antti Räihä ja FM Miriam Rönnqvist.

Lisätietoja:

Petri Karonen
petri.k.karonen@jyu.fi
0400 247 388

Tiedote Suomen Akatemian myöntämistä rahoituksista: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/06/yli-4-7-miljoonaa-kulttuurin-ja-yhteiskunnan-tutkimuksen-toimikunnalta