Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Valppaat kansalaiset – toimiva demokratia

Valtio-opin professori Marja Keränen pitää jäähyväisluennon otsikolla ”Osallistuminen, demokratia, teknokratia” torstaina 7.6.2018 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen luentosalissa C4 klo 12.15. Luentoa seuraa seminaari, joka on myös kiinnostuneille avoin tilaisuus.

Marja Keränen on tutkinut poliittista osallistumista, sen muutosta ja merkitystä nykyisessä globalisoituvassa maailmassa. Hän on huolissaan kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista ja demokratian toimivuudesta. Päätöksenteko karkaa kansalaisten ulottuvilta monimutkaisiin ja monitasoisiin ylikansallisiin globaaleihin toimielimiin ja organisaatioihin.

Demokratiaa ei voi Keräsen mukaan ymmärtää pelkästään stabiilina tilana tai institutionaalisena järjestelynä, vaan se vaatii toteutuakseen kansalaisten valvontaa ja valppautta päättäjien ja päätösrakenteiden toiminnan suhteen.

– Tämän kansalaisvalppauden edellytyksenä on, että tutkimus tuottaa päättäjistä ja hallinnosta riippumatonta tietoa julkisen keskustelun pohjaksi, Keränen linjaa.

Kun osallistava toiminta nykyisin on kovin suosittua julkisessa hallinnossa, sen kriittisellä arvioinnilla on merkitystä, kun hankkeiden perustamisesta, jatkamisesta tai rahoituksesta tehdään päätöksiä. Näitä kysymyksiä Keränen tutkinut erityisesti viimeisessä viime vuonna päättyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessaan.

Kyseisessä Superdemokratia-nimisessä projektissa Keränen ryhmineen arvioi myös uudeksi demokratiaksi kutsuttua ilmiötä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kun erilaiset osallistavat kokeilut vievät huomattavia määriä julkisten organisaatioiden ajasta, rahasta ja henkilöstön työpanoksesta, projekti arvioi tätä toimintaa kriittisesti ja halusi siten edistää demokratian toimivuutta.

Marja Keränen on suorittanut maisterin tutkinnon Åbo Akademissa vuonna 1978 ja väitellyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 1994. Hän on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa useissa tutkimus- ja opetustehtävissä. Hänellä on ollut useita Suomen Akatemian hankkeita ja tutkimusvierailuja ulkomaisissa yliopistoissa, etupäässä Britanniassa.

Keränen on hoitanut Jyväskylän yliopistossa mm. naistutkimuksen professuuria. Valtio-opin professuuria hän on hoitanut vuosina 2003–2008 ja vuoden 2010 alusta aina siihen saakka kunnes tehtävä vakinaistettiin vuonna 2013.

Lisätietoja:

Marja Keränen, puh. 358 40 5924 693, marja.h.keranen@jyu.fi

tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Marja Keräsen juhlaseminaarin koko ohjelma:

torstaina 7.6. klo 12–16, C4

12.15 Tervetulosanat: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja, valtio-opin professori Mika Ojakangas

Marja Keränen: Osallistuminen, demokratia, teknokratia

13.30–14.00 Kahvitarjoilu (C-rakennuksen aula)

14.00 Politiikan tulkinta -juhlaseminaari

Juhlapuhujina:

Laura Arffman (Yle)

Anne Maria Holli (Helsingin yliopisto)

Liisa Häikiö (Tampereen yliopisto)

Anita Kangas (Jyväskylän yliopisto)

Marko Nousiainen (THL)

Stefan Sjöblom (Svenska social- och kommunalhögskolan)