Yleisöluennot

Yleisöluento 15.6. klo 17:00: Miten ihminen on muuttanut maapalloa?

Aika:

15.6.2018 17:00 — 19:00


Sijainti: Muu, Jyväskylän Paviljongin Wilhelm –sali
Emeritusprofessori Will Steffen pitää kaikille avoimen englanninkielisen yleisöluennon perjantaina 15.6.2018 klo 17.00 Jyväskylän Paviljongin Wilhelm -salissa. Yleisöluennolla kerrotaan, kuinka ihminen on sysännyt maapallon uuteen arvaamattomaan aikakauteen ja vastataan kysymyksiin: mistä uudessa aikakaudessa on kyse? Mistä se kertoo ja pystymmekö sopeutumaan uuteen aikakauteen?

Ihmiskunta muokkaa planeettaamme nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin tai muut luonnonvoimat yhteensä. Kuluvaa geologista aikakautta on alettu kutsua antroposeeniksi, eli ihmisen aikakaudeksi. Ihmisestä on tullut maapallon tilaa muuttava geologinen voima, joka on yhtä voimakas kuin asteroidin törmäys, tulivuoren purkaus tai maanjäristys. Ihminen jättää pysyvät jäljet, jotka näkyvät geologisissa kerrostumissa. Tulevat tutkijat huomaavat ne mm. sedimenttien ja maakerroksissa muoviroskana, torjunta-aineina tai radioaktiivisuutena. Maapallon hätätilaa merkitsevän antroposeenin on katsottu alkaneen viimeistään 1950-luvulla.

Yleisöluennolla emeritusprofessori Will Steffen kertoo siitä, miten ihmiskunnan toimet ovat sysänneet planeettamme tähän uuteen aikaan ja miten ihminen on toimillaan vaikuttanut luontoon peruuttamattomasti: esimerkiksi jäätiköiden sulamiseen, merenpinnan nousuun, monimuotoisuuden köyhtymiseen ja joukkosukupuuttoihin. Steffen myös kertoo, mitä antroposeeni merkitsee ihmisen ja luonnon väliselle suhteelle sekä antaa neuvoja, kuinka ihmiskunta voi ohjata antroposeenia kohti positiivisempaa lopputulosta.

Will Steffen on Australian ilmastoneuvostossa toimiva neuvonantaja, joka toimittaa riippumatonta asiantuntijatietoa ilmastonmuutoksesta. Hän on myös Australian National Universityn emeritusprofessori ja on työskennellyt tutkijana Ruotsissa. Erityisesti hän on kiinnostunut ihmisen toiminnan vaikutuksia koko maapallojärjestelmään ja ilmastoon.

Englanninkielinen yleisöluento järjestetään perjantaina 15.6.2018 klo 17:00 Jyväskylän Paviljongin Wilhelm –salissa. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita paikalle.

Yleisöluennon toivotaan lisäävän yliopiston ja kaupunkilaisten yhteistyötä, tutkijoiden, päättäjien ja talouselämän vuoropuhelua sekä kasvattavan kansalaisten tietoisuutta siitä, että elämämme määräytyy käyttäytymisestämme. Luento järjestetään kansainvälisen 5th European Congress of Conservation Biology (ECCB2018) -konferenssin yhteydessä ja sen järjestäjinä ovat Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos, JYU.WISDOM ja Society for Conservation Biology European section (SCB-ES) –yhdistys. SCB-ES –yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä erityisesti Euroopassa.

Lisätietoa: