28.06.2018
Yliopiston uutiset
Hakijauutiset
Opiskelu-uutiset

Yli 2500 uutta opiskelijaa aloittaa opintonsa Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa syyskuun 3. päivänä opintonsa aloittavat on valittu. Yliopistoon hyväksyttiin kevään ja kesän opiskelijavalinnoissa yhteensä 2579 uutta opiskelijaa.

Jyväskylän yliopistoon haki kevään 2018 yhteishaussa yhteensä noin 15 500 hakijaa, joista hyväksytyksi tuli 2250. Aloituspaikoista 40-80 prosenttia oli varattu ensikertalaisille hakijoille. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneita oli 13 419, joista ensisijaisia hakijoita 5311. Maisteriohjelmiin haki 2055 hakijaa, joista ensisijaisia oli 1435. Vain alempaa kandidaatin tutkintoa suorittamaan hakeneita oli 18, joista ensisijaisia hakijoita 8.

Suosituin hakukohde oli tänäkin vuonna psykologia, johon pyrki 1871 hakijaa. Muita hakijamäärältään suosittuja koulutuksia olivat luokanopettajan koulutus (1107), taloustiede (1254), yrityksen taloustieteet (1302) sekä liikuntapedagogiikka (971).

Kovin kilpailu opiskelupaikasta käydään taloustieteen hakukohteessa, johon tuli 34 hakemusta aloituspaikkaa kohden. Myös liikunnan yhteiskuntatieteiden (32 hakemusta/aloituspaikka), psykologian (25) ja sosiaalityön (25) aloituspaikat ovat hyvin haluttuja.

Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto oli viidenneksi suosituin yliopisto Helsingin, Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto on viides Helsingin, Tampereen, Turun ja Aalto-yliopiston jälkeen. Hakijoista ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon hakevia oli 6743.

Suomenkielisiin 2-vuotisiin maisteriohjelmiin oli hakijoita 2055 ja heistä hyväksyttiin 458 (22 %). Eniten haettiin seuraaviin maisteriohjelmiin: terveyskasvatus, liikuntalääketieteet sekä gerontologia ja kansanterveys.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin haettiin jo 15.11.2017 -10.1.2018. Yliopiston kuudessa tiedekunnassa oli tarjolla 232 aloituspaikkaa 14 maisteriohjelmassa. Hakemuksia ohjelmiin saatiin kaikkiaan 862. Uusia opiskelijoita näihin hyväksyttiin 249 ja näistä on paikan ottanut vastaan 159.

Avoimen yliopiston väylän kautta hyväksyttiin 68 eli noin 38 % hakijoista.  Avoimen yliopiston väylän haussa opiskelijavalinta tehdään avoimessa yliopistossa suoritettujen aikaisempien opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta eniten hakijoita oli erityispedagogiikkaan, psykologian, varhaiskasvatukseen, tietotekniikan sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämään sosiaalityön koulutukseen.

Toisella koulutusalalla tai muussa yliopistossa opintonsa aloittaneita 80 henkilöä haki opiskeluoikeutensa siirtoa. Heistä 24 (30 %) hyväksyttiin suorittamaan tutkintonsa loppuun Jyväskylän yliopistossa. Suosituin ala siirtohaussa oli luokanopettajakoulutus.

Kaikki yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse tai postitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 10.7.2018 klo 15.00 mennessä, ottavatko he paikan vastaan. Varasijapaikkoja, mikäli niitä on, täytetään 31.7.2018 klo 15.00 asti.

Uusien opiskelijoiden orientaatio-ohjelmaa järjestetään viikon 36 (3.-7.9.2018) aikana.  Opetus käynnistyy maanantaina 10.9.2018. Lukuvuoden 2018-2019 avajaisia vietetään keskiviikkona 5.9.

Lisätietoja:

Tuula Maijanen, opintohallintopäällikkö, tuula.maijanen@jyu.fi, puh. 050 054 6003