Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Yli 4,7 miljoonaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalta

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on valinnut 53 akatemiahanketta, joita rahoitetaan noin 24,4 miljoonalla eurolla. Jyväskylän yliopistossa akatemia rahoittaa peräti kahtatoista hanketta reilulla 4,7 miljoonalla eurolla.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori Henrik Kunttu on iloinen saavutetusta tuloksesta.
– Ilahduttavinta on tutkimustoimintamme laaja-alainen kilpailukyky. Emme ole muutaman yksittäisen kärjen varassa. Olemme nyt rahoitetuilla aloilla selkeästi Suomen kahden johtavan yliopiston joukossa, Kunttu kehaisee. – Tästä koko yliopistoyhteisömme saa olla ylpeä.

– Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan saamat akatemia-hankkeet osoittavat jälleen kerran Jyväskylän yliopiston tutkimuksen korkean tason ihmistieteissä. Erityisen ilahduttavaa on se, että hankkeita saatiin monelle alalle: kieli- ja viestintätieteisiin, historiaan, musiikkiin ja yhteiskuntatieteisiin, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Minna-Riitta Luukka kommentoi.

– Lisäksi monet niistä ovat monitieteisiä ja käsittelevät ajankohtaisia teemoja: maahanmuuttajien suomea, korruptiota, rakennemuutoksia, digitaalisia oppimisympäristöjä, nuorten tunne-elämää, sosiaalista mediaa ja vuorovaikutuksen affektiivisuutta. Tiedekuntamme tutkijat ovat siis aivan ajan hermolla, Luukka lisää.

– Kasvatustieteiden ja psykologian hankkeet kohdentuvat erinomaisen hyvin tiedekunnan vahvoille osaamisalueille, muun muassa teknologia-avusteiseen ongelmanratkaisun tutkimiseen luonnontieteiden opetuksessa, yhteisöllisen ongelmanratkaisun ja nettilukemisen neuraalisen perustan ja prosessien tarkasteluun, luokkahuonevuorovaikutusta sääteleviin mekanismeihin käyttäytymisessä ja psykofysiologisissa reaktioissa sekä muistin tutkimiseen aivotutkimuksen menetelmin, dekaani Anna-Maija Poikkeus luonnehtii.

– Hankkeet ovat kunnianhimoisia ja aiheeltaan ajankohtaisia. Ne jatkavat luontevasti tiedekunnan profilointien linjaa, Poikkeus toteaa. 

Jyväskylän yliopistoon myönnetyt hankkeet:

Yliopistotutkija Mia Halonen, Soveltavan kielentutkimuksen keskus: Hankkeessa “Rikkinäistä suomea” tutkitaan ns. vieraan aksentin vaikutusta suullisen kielitaidon arviointiin Yleisten kielitutkintojen suomen kielen testissä. (480 000 €)

Yliopistonlehtori Markus Hähkiöniemi, opettajankoulutuslaitos: ”Opettajan ohjauksen sopeuttaminen eri luokkatasoille teknologia-avusteisessa luonnontieteen ja matematiikan ongelmanratkaisussa”. Projektissa tarkastellaan opettajiksi opiskelevien ja tietokoneohjelman antamaa oppimisen ohjausta alakoulun oppilaille, kun nämä ratkaisevat matematiikan ja luonnontieteiden ongelmia dynaamisia representaatioita manipuloimalla. (479 599 €)

Professori Päivi Häkkinen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta (280 000 €) on toinen osapuoli psykologian laitoksen professorin Paavo Leppäsen (280 000 €) johtamassa konsortiossa: ”Yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja nettilukeminen: Taidot, prosessit ja neuraalinen perusta CoPSOI”. Monitieteellinen CoPSOI-projekti tuottaa uutta tietoa ja selittää eroja yhteisöllisissä ongelmanratkaisutaidoissa ja nettilukemisessa.

Professori Petri Karonen, historian ja etnologian laitos: ”Korruption jäljillä. Korruptio ja huono hallinto Ruotsissa ja Suomessa noin 1614–1917”. Pohjoismaat tunnetaan tänä päivänä vähäisestä korruptiosta ja korkealuokkaisesta hallinnosta, ja tämä toimii lähtökohtana historiaan suuntautuvalle hankkeelle. (454 500 €)

Historian ja etnologian laitoksen professorin Juha-Antti Lamberg on toisena osapuolena Aalto yliopiston johtamassa konsortiossa ”STRATHIST. Historiasta tulevaisuuteen: Historiallinen näkökulma rakennemuutokseen ja strategiseen päätöksentekoon”. (280 000 €)

Professori Marja-Kristiina Lerkkanen, opettajankoulutuslaitos: ”Luokkahuonevuorovaikutusta säätelevät behavioraaliset ja psykofysiologiset mekanismit ja niiden yhteys oppimiseen ja motivaatioon”. (480 000 €)

Professori Åsa Palviainen kieli- ja viestintätieteiden laitoksesta tutkii digitaalisesti välittyvää kommunikaatiota hankkeessaan: ”What's in the App? Digitalt medierad kommunikation över tid och rum i nutida flerspråkiga familjer”. (436 395 €)

Yliopistotutkija Markku Penttonen, psykologian laitos: ”Dentate gyrus – muistin portti?” Hanke tutkii hippokampuksen ja aivokuoren muistoja tallentavaa toimintaa. (480 000 €)

Yliopistotutkija Suvi Saarikallio, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos: ”Yksilöidyt musiikinkuuntelustrategiat nuorten tunne-elämän tukena”. Projekti selvittää niitä yksilöllisiä, tilannekohtaisia ja musiikillisia tekijöitä jotka ennustavat musiikinkuuntelun hyödyllisyyttä tunnesäätelytaidoille. (360 000 €)

Professori Anu Sivunen, kieli- ja viestintätieteiden laitos: ”PARIS – Paradoksit ja jännitteet työntekijöiden tiedon jakamisessa sosiaalisessa mediassa”. Projektissa tutkitaan tietointensiivistä työtä tekevien työntekijöiden tiedon jakamista eri sosiaalisen median alustojen välityksellä kahdessa organisaatiossa. (415 685 €)

Yliopistonlehtori Joona Taipaleen hanke yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa tutkii teemalla: ”Kokemuksellinen rajautuminen: Monitieteisiä tutkimuksia vuorovaikutuksen affektiivisista perustoista”. Siinä keskitytään minän ja toisen välisen rajan kokemukseen. (280 000 €)

Pääsääntöisesti nelivuotiset hankkeet käyttävät rahoituksensa tutkimusryhmän jäsenten palkkoihin, tutkimuskuluihin sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Lisätietoja:

Henrik Kunttu, +358 505996134, henrik.m.kunttu@jyu.fi
Minna-Riitta Luukka, +358 408053205, minna-riitta.luukka@jyu.fi
Anna-Maija Poikkeus, +358 408053363, anna-maija.poikkeus@jyu.fi