Väitös

7.8.2018 Huumori ja ihmiskeskeinen suunnittelu avuksi masennusta vastaan (Li)

Aika:

7.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi , Auditorio 2
FM Xueyan Lin kognitiotieteen väitöskirjan "Haha Moments – Applying Brain Research to Technology Design" tarkastustilaisuus tiistaina 7.8.2018 klo 12 alkaen Mattilaniemen Auditorio 2:ssa. Vastaväittäjänä professori Jose Cañas (University of Granada, Espanja) ja kustoksena professori Pertti Saariluoma (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

photo.JPGHuumorilla on tutkitusti masennusta ehkäiseviä vaikutuksia. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tuoreessa kognitiotieteen väitöstutkimuksessa valjastettiin huumori ja teknologia helpottamaan negatiivisista mielialoista kärsivien ja masennusta sairastavien ihmisten elämää.

Xueyan Lin tavoitteena oli kehittää huumoriin perustuva teknologiakonsepti, jonka avulla on mahdollista edistää masennuksen torjuntaa. Hän yhdisti tutkimuksessaan esimerkiksi suunnittelutieteen, lingvistiikan, psykologian ja tekoälytutkimuksen menetelmiä. Hän pyrki soveltamaan neurolingvististä, eli ihmisen aivotoiminnan ja kielen yhteyttä koskevaa tietoa, ja neurotieteellistä tietoa teknologisen sovellutuksen suunnittelussa.

Väitöskirjassaan Xueyan Li sovelsi elämäkeskeistä suunnittelua – siinä teknologian sijaan keskiöön nostetaan ihminen ja se, miten suunnitteilla oleva teknologia voi parantaa hänen elämänlaatuaan.

Aiemman huumoritutkimuksen pohjalta tiedetään, että huumorilla on masennusta ehkäiseviä vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa huumorin ihmisessä aiheuttamia reaktioita tutkittiin aivokuvantamisen avulla.

- Aivokuvantamista hyödyntämällä tutkimuksessa oli mahdollista paikantaa ne aivoalueet, jotka ovat tärkeitä huumorin prosessoinnissa ja selvittää, miten humoristista informaatiota aivoissa käsitellään, Xueyan Li selittää.

Yhdistämällä näin saatua huumori-ilmiöitä koskevaa empiiristä ja teoreettista tietoa, on mahdollista suunnitella tarkoituksenmukaisia teknisiä ratkaisuja.

Xueyan Li havaitsi, että yhdistämällä huumoria koskevaa tutkimusta tekoälyn avaamien keinojen kanssa on mahdollista luoda teknologiasovellutuksia, jotka huumorin avulla voivat parantaa ihmisten fysiologista ja psyykkistä hyvinvointia.

- Tutkimus luo pohjan ja suunnittelumallin sille, miten näennäisen etäisiä osaamisalueita yhdistämällä voidaan tehdä ihmisten elämänmuotoja kehittävää elämälähtöistä teknologiasuunnittelua, Xueyan Li tiivistää tutkimuksensa merkityksen.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing numerona 283, 192 s., Jyväskylä 2018, ISSN: 1456-5390; 283 ISBN: 978-951-39-7508-1 (nid.) ISBN 978-951-39-7509-8 (PDF). Pysyvä linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7509-8

Xueyan Li työskentelee tällä hetkellä yliopistonlehtorina Changchun University of Technologyssa, Kiinassa. Maisterintutkintonsa hän suoritti Macquarie Universityssa, Australiassa, pääaineenaan kasvatustiede. Neurolingvistisen tutkimuksen hän aloitti kolme vuotta sitten. Tällä hetkellä Xueyan Li keskittyy tutkimuksessaan siihen, miten neurotieteellistä tutkimusta voitaisiin hyödyntää suunnittelutieteen tutkimuksessa.

Lisätietoja:

Xueyan Li, lixueyan2016@163.com

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, +358408054403, viestinta@jyu.fi

Lisätietoja

Xueyan Li

lixueyan2016@163.com