12.07.2018
Kongressit

ECCOMAS:n temaattinen konferenssi: Computational Sciences and AI in Industry (CSAI)

Aika:

12.6.2019 — 14.6.2019


Sijainti: Mattilanniemi, Mattilanniemi 2, Agora
Informaatioteknologian tiedekunnan ja ECCOMAS-järjestön yhteinen konferenssi “Computational Sciences and Artificial Intelligence in industry (CSAI): the new technologies for solving future societal and economical challenges” järjestetään 12.–14. kesäkuuta 2019. Kansainvälisessä konferenssissa tutkitaan tekoälyn ja laskennallisten tieteiden haasteita ja mahdollisuuksia teollisuuden sovelluskohteissa.

ECCOMAS-järjestö (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) on myöntänyt Jyväskylään ensimmäisen kansainvälisen laskennallisten tieteiden tekoälykonferenssin. Konferenssin fokus on tekoälyn soveltamisessa teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Konferenssi järjestetään yhteistyössä ECCOMAS:n Industry Interest Group -ryhmän kanssa, jonka tavoite on edistää yliopistojen ja yritysmaailman välistä vuorovaikutusta.

Laskennallisten tieteiden avulla voidaan jo parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta useilla eri aloilla, ja myös tekoälyn merkitys ja sovelluskohteet lisääntyvät nopealla tahdilla. Tekoäly voi tarjota yrityksille valtavan kilpailuedun ja luoda yhdessä laskennallisten tieteiden kanssa täysin uusia ongelmanratkaisutapoja.

Näiden alojen mahdollisuudet lisääntyvät jatkuvasti ja samaan aikaan teollisuus verkottuu yhä tiiviimmin, jolloin esiin nousee myös uusia haasteita. Tulevaisuudessa sekä tekoälyn että laskennallisten tieteiden on pystyttävä luomaan mahdollisimman paljon lisäarvoa kaikille tahoille: ei pelkästään teollisuudelle ja käyttäjille, vaan myös yhteiskunnalle. Siksi on tärkeää perehtyä sekä niihin haasteisiin että mahdollisuuksiin, joita alojen soveltaminen yritysmaailmaan ja nykypäivän monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin synnyttää.

Konferenssin tavoitteena on tarjota eri taustoista tuleville osallistujille tilaisuus keskustella, jakaa tietoa ja verkostoitua. Paikalle odotetaan kansainvälisesti toista sataa osallistujaa. Konferenssissa tullaan kuulemaan huippuasiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi minisymposiumeissa ja erikoisteknologiasessioissa (STS) keskitytään tarkemmin rajattuihin ajankohtaisiin aiheisiin.

https://www.jyu.fi/en/congress/csai

Lisätietoja

Tero Tuovinen

Dosentti

Informaatioteknologian tiedekunta

tero.tuovinen@jyu.fi

+358 50 441 3685