Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Kansainvälinen laskennallisten tieteiden ja tekoälyn konferenssi Jyväskylään kesäkuussa 2019

– Ratkaisuja tieteen ja yritysmaailman rajapinnassa – ECCOMAS-järjestö on myöntänyt Jyväskylään ensimmäisen kansainvälisen laskennallisten tieteiden tekoälykonferenssin. Konferenssin fokus on tekoälyn soveltamisessa teollisuudessa ja yhteiskunnassa.

Informaatioteknologian tiedekunta järjestää yhdessä ECCOMAS-järjestön (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) kanssa kansainvälisen laskennallisten tieteiden ja tekoälyn tieteellisen konferenssin Jyväskylässä kesäkuussa 2019. Konferenssi järjestetään yhteistyössä ECCOMAS:n Industry Interest Group -ryhmän kanssa, jonka tavoite on edistää yliopistojen ja yritysmaailman välistä vuorovaikutusta.

Laskennallisten tieteiden avulla voidaan jo parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta useilla eri aloilla, ja myös tekoälyn merkitys ja sovelluskohteet lisääntyvät nopealla tahdilla. Tekoäly voi tarjota yrityksille valtavan kilpailuedun ja luoda yhdessä laskennallisten tieteiden kanssa täysin uusia ongelmanratkaisutapoja.

Näiden alojen mahdollisuudet lisääntyvät jatkuvasti ja samaan aikaan teollisuus verkottuu yhä tiiviimmin, jolloin esiin nousee myös uusia haasteita. Tulevaisuudessa sekä tekoälyn että laskennallisten tieteiden on pystyttävä luomaan mahdollisimman paljon lisäarvoa kaikille tahoille: ei pelkästään teollisuudelle ja käyttäjille, vaan myös yhteiskunnalle. Siksi on tärkeää perehtyä sekä niihin haasteisiin että mahdollisuuksiin, joita alojen soveltaminen yritysmaailmaan ja nykypäivän monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin synnyttää.

- Konferenssi tarjoaa mielenkiintoisen läpileikkauksen alan tilanteeseen ja osaamiseen kansainvälisesti, kertoo konferenssin yhtenä puhemiehenä sekä ECCOMAS-organisaation johtoryhmässä toimiva dosentti Tero Tuovinen.
- Uskomme tapahtuman kiinnostavan erityisesti yrityksiä, sillä sen tieteelliset aiheet menevät lähelle tämän päivän konkretiaa ja suoraa hyödynnettävyyttä teollisuudessa, Tuovinen jatkaa.

- IT-tiedekunnalla on ilo isännöidä tekoälykonferenssia, koska kyseinen ala on yksi tiedekunnan kehittämispainopisteistä osana laskennallisten tieteiden kehittämisohjelmaa, iloitsee professori Pekka Neittaanmäki.
- Tekoäly on myös Suomen kansallisen strategian kärkialoja, Neittaanmäki jatkaa.

Lisätietoja:

  • Dosentti Tero Tuovinen, tero.tuovinen@jyu.fi, puh. 050 441 3685
  • Professori Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, puh. 040 550 7005
  • Konferenssi: Computational Sciences and Artificial Intelligence in industry (CSAI): the new technologies for solving future societal and economic challenges, 12.–14.6.2019, Jyväskylä, https://www.jyu.fi/csai