Yliopiston uutiset

Parempaa asumista ja kuntoutusta teatterin keinoin

Mielen järkkyminen, sairastuminen ja hoitokäytänteet vaikuttavat monin tavoin mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksiin kuulua ja kiinnittyä yhteiskuntaan. Jyväskylän yliopiston Kotiteatteriprojektissa tutkitaan, kuinka mielenterveyskuntoutusta voidaan tukea teatterin keinoin. Projekti huipentuu Tampereen Teatterikesän yhteydessä järjestettävään MielenTilat-festivaaliin.

Kotiteatteriprojektissa, eli Suomen Akatemian rahoittamassa THEATRE. Teatteri toipumisen välineenä -kärkihankkeessa, kehitetään työllistävää mallia, jolla tähdätään kuntoutuksen ja asumispalveluiden kehittämiseen.

Projektissa on soveltavan teatterin keinoin selvitetty asumispalveluasukkaiden kotiin liittyviä ajatuksia, kokemuksia ja toiveita sekä teatterin mahdollisuuksia toimia osana kuntoutusta. Projekti on toteutettu yhteistyössä kuntoutus- ja asumispalveluja tarjoavien Sopimusvuori ry:n ja oy:n kanssa.

– Eri asumisyksiköistä kerätyn tiedon pohjalta loimme osallistujien, yhteisötaiteilijan ja tutkijan voimin esityksen, jossa käsitellään mielenterveyden ongelmien ja asumisen välisiä yhteyksiä. Näin teatteri ja kuntoutujat osallistuvat yhteisön ja sen tuottamien palvelujen kehittämiseen. Projektiin on myös palkattu osallistujia tuottamaan, levittämään ja arvioimaan tutkimuksen tuloksia ja metodeja, kertoo projektin vetäjä Saara Jäntti kieli- ja viestintätieteiden laitokselta.

Huolellisen dokumentoinnin avulla projektista saadut kokemukset ja tulokset saatetaan laajemman yleisön, päättäjien, asumispalveluita tarjoavien organisaatioiden, kuntoutujien ja omaisten tietoon. Teatteritoimintaa on projektin aikana myös aktiivisesti juurrutettu osaksi kuntoutustoimintaa uusia työtapoja kehittämällä.

Projektissa järjestettiin kahden vuoden aikana useita mielenterveyskuntoutujien draamatyöpajoja. Näistä työpajoista kootun aineiston pohjalta rakennettiin Hahmotelmia kodiksi -esitys, jota esitettiin kevään 2018 aikana 15 kertaa.

– Esityksen ja draamatyöpajojen tarkoituksena oli nostaa pohdinnan keskiöön kysymys kodista asumispalveluita käyttävien ja niiden parissa työskentelevien, sekä päättäjien ja omaisten kesken. Työpajat, esitykset ja niitä seuranneet keskustelut loivat intensiivisiä ja vaikuttavia kohtaamisia. Näissä kohtaamisissa olivat vahvasti läsnä kotiin liittyvät kokemukset ja muistot, ja toisaalta sosiaaliturvajärjestelmän tuottamat kodin perustamiseen, pysymiseen ja löytymiseen liittyvät vaikeudet, uhat ja reunaehdot, Jäntti sanoo.

Vieraat tekevät kodin

Kotiteatteriprojekti huipentuu kansainväliseen MielenTilat-teatterifestivaaliin, joka järjestetään 7.–9.8. yhteistyössä Sopimusvuori ry:n kanssa. Festivaali kuuluu Tampereen teatterikesän Off-ohjelmistoon. Kotiteatteriprojektin lisäksi mukana on paljon muita esityksiä, jotka myös käsittelevät niitä tiloja, joihin mieli, sen terveys ja ongelmat voivat johtaa.

– Tämän prosessin aikana nousi toistuvasti esiin yksi kotiin liittyvä tärkeä seikka: koti on paikka, johon voi kutsua ystäviä ja vieraita kylään. Niinpä päätimme kutsua festivaaleille kylään projektin aikana löytämiämme yhteistyökumppaneita sekä tutkijoita, päättäjiä, palvelunkäyttäjiä, omaisia, ystäviä, tuttavia ja ennen kaikkea muita vastaavia esityksiä, Jäntti kertoo.

Festivaalin aikana Kotiteatteriprojekti pesiytyy Lielahden kartanoon Tampereen Hiedanrantaan. Tarjolla on ohjelmaa aamusta iltaan:

Taiteen sulattamon Luukku vie katsojat erilaisille viranomaistahojen tuottamille sekä päänsisäisille luukuille. Bristolilainen Stepping Out Theatre johdattaa katsojat matkalle halki 20-vuotisen esityshistoriansa. Kabaree-esitys tarjoaa otteita ryhmän mielenterveyttä käsittelevistä esityksistä.

Työpajojen ja esitysten kautta MielenTilat-festivaali tutustuttaa osallistujat Kotiteatteriprojektin ja yhteistyökumppaneiden työskentelymenetelmiin sekä aiheeseen liittyvään muuhun tutkimukseen.

– Ja taitaapa paikalle eksyä pari klovniterapiaa harjoittavaa taiteilijaakin, Jäntti paljastaa.

Missä tilassa ja millä mielellä oletkin, olet tervetullut MielenTiloihin!


Lisätietoja:

Saara Jäntti
saara.j.jantti@jyu.fi
040 805 3180

Kotiteatteriprojekti@gmail.com
https://kotiteatteriprojekti.wordpress.com/tapahtumat/teatterifestivaali/ohjelma/
https://www.teatterikesa.fi/ohjelmisto/off-tampere/