Yliopiston uutiset

Tekoälyllä lisäapua muistin treenaamiseen

Jyväskylän yliopistossa kehitettiin digitalisoitu muistitesti, jonka avulla pyritään tunnistamaan muistisairauden oireet ja lisätutkimusten tarve jo sairauden varhaisessa vaiheessa. Testin tehtävät mukailevat standardoituja muistitestejä, joita käytetään muun muassa Alzheimerin taudin ja dementian tunnistamisessa.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan prototyyppitiimissä on kehitetty käyttäjän muistin kuntoa arvioiva sovellus. Sovellus toimii Android-käyttöjärjestelmässä. Sovelluksen tavoitteena on tunnistaa muistisairauden oireita ja ohjata käyttäjä asiantuntijan arvioitavaksi tarpeen vaatiessa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Muistiliiton kanssa.

Testin suorittaminen pohjautuu pitkälti puheentunnistukseen. Se sisältää tutkittavan olinpaikkaan liittyviä kysymyksiä, aritmeettisia tehtäviä ja esineentunnistustehtäviä. Testiin kuuluu myös toiminnallisia osuuksia, joissa käyttäjä suorittaa tehtäviä laitteen kosketusnäyttöä käyttäen. Suorituksen arvioinnissa hyödynnetään muun muassa luonnollisen kielen prosessointia ja kuvantunnistusta.

– Sovelsimme standardoituja muistitestejä yhdessä Muistiliiton asiantuntijoiden kanssa, ja rakensimme niiden pohjalta korvaavia tehtäviä, jotka mittaavat samoja muistisairauden piirteitä. Haasteena on, että puheesta kerättyyn dataan tarttuu herkästi mukaan häiriöääniä ympäristöstä. Tämä vaikuttaa datasta tehtyjen tulkintojen tarkkuuteen ja siten testin tulosten luotettavuuteen, toteaa protoryhmää vetänyt tutkija Tommi Riipinen.

Ohjelmallisesti suoritettu tehtävien pisteytys ei vastaa asiantuntijan tekemää arviointia, eikä sen tarkoitus ole korvata sitä. Sovelluksella pyritäänkin madaltamaan kynnystä testauttaa läheisen muistin kuntoa ja ohjata potentiaalinen muistisairas asiantuntijan arvioimaan muistitutkimukseen. Kun muistisairautta päästään hoitamaan varhaisessa vaiheessa, sen kehitystä voidaan hidastaa. Näin voidaan myös välttää siitä aiheutuvia muita haittoja, kuten eksymistä, lääkkeiden ottamisen unohtamista, kroonista stressiä ja masennusta.

– Olemme järjestäneet hankkeessa useita ideointitilaisuuksia, joissa kartoitettiin systemaattisesti sitä, kuinka tekoälyä voisi hyödyntää eri elämänvaiheissa. Tilaisuuksiin osallistui yli 250 asiantuntijaa ja toteuttamiskelpoisia ideoita seuloutui yli 30. IT-alan opiskelijoiden tekoälysovelluksiin erikoistunut protoryhmä on onnistunut jo toteuttamaan useita hyvin käytännönläheisiä sovelluksia, joista nyt julkistettu tekoälyä hyödyntävä muistitesti on erinomainen esimerkki, iloitsee hankkeen vastuullinen johtaja, professori Pekka Neittaanmäki.

Sovellusta pyritään nyt saamaan kohderyhmälle testikäyttöön, jotta voidaan havaita sen kehittämiskohteita ja saavuttaa tarkempia ja luotettavampia arvioita käyttäjän muistin kunnosta. Sovellusprototyyppi toteutettiin osana Business Finlandin rahoittamaa Watson Health Cloud Finland -hanketta ja yhteistyössä Muistiliiton kanssa.


Lisätietoja:

Professori Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, 040 550 7005
Tutkija Tommi Riipinen, tommi.k.riipinen@jyu.fi, 040 805 3507

Watson Health Cloud Finland -hankkeen raportti: https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/tekoalyn_soveltaminen_terveydenhuollossa_ja_hyvinvoinnissa.pdf