Väitösuutiset

Väitös: 19.9.2018: Neljällä käyntikerralla pitkäaikaista apua mielialaoireisiin (Kohtala)

Aika:

19.9.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki, C4
PsM Aino Kohtalan psykologian väitöskirjan "ACTing for depressive symptoms: A longitudinal study of a brief 4-sessions acceptance- and value-based intervention for symptoms of depression" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. David Gillanders (University of Edinburgh, United Kingdom) ja kustoksena professori Raimo Lappalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Masennusoireiden ja mielialan mataluuden on todettu heikentävän sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointia. PsM Aino Kohtalan väitöstutkimus osoittaa lyhytkestoisen hyväksyntä- ja arvopohjaisen psykologisen hoitomallin vaikuttavuuden osallistujien kokemien mielialaoireiden hoidossa. Neljän kerran hoitomallin vaikutus oli säilynyt sekä kuuden kuukauden että viiden vuoden seurantamittauksissa.

Lyhyellä hoidolla positiivisia tuloksia

Tutkimuksessa selvitettiin neljän kerran hyväksyntä- ja arvopohjaisen hoitomallin vaikutusta verrattuna osallistujaryhmään, jotka odottivat hoitoa noin viiden viikon ajan. Malli pohjautuu psykologisen joustavuuden lisäämiseen ja siinä pyritään vahvistamaan yksilön kykyä kohdata vaikeitakin tunteita ja ajatuksia hyväksyvällä tavalla. Tavoitteena on myös auttaa löytämään suunta kohti omien arvojen mukaista elämää. Tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa selvitettiin kaikkien hoitojakson aloittaneiden keskuudessa hoidon vaikutusta mielialaoireisiin sekä psykologiseen joustavuuteen ja hyvinvointiin.

– Lyhyiden hoitojen hyödyntämistä on tärkeä tehostaa, mutta hoidon on oltava myös laadukasta ja näyttöön perustuvaa. Ei lyhyttä lyhyyden vuoksi, painottaa Kohtala.

Väitöstutkimuksessa osallistujien mielialaoireet vähenivät neljän hoitokerran aikana liki puoleen ja psykologinen hyvinvointi koheni. Hoitoa odottaneiden ryhmässä vastaavia muutoksia ei tapahtunut.

– Hyvät tulokset yllättivät. Huomasimme, että lyhyelläkin hoidolla on vaikutusta, eivätkä mielialaoireet olleet palanneet viiden vuoden jälkeen. Seurantamittaukseen osallistuneiden hyvät hoitotulokset olivat säilyneet, Kohtala toteaa.

Hoitomallia mahdollista soveltaa

Lisäksi tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, että muutokset varsinkin hyväksyvässä suhtautumisessa omiin ajatuksiin ja tunteisiin olivat merkityksellisiä mielialaoireiden muutosten kannalta. Hoitomalli oli rakenteeltaan osin ennalta strukturoitu, mutta siinä pystyttiin joustamaan yksilöllisesti osallistujien tarpeet huomioiden. Terapeutteina toimivat maisterivaiheen psykologian opiskelijat kokeneen työnohjaajan alaisuudessa.

– Tämän tyyppinen työskentely sopisi hyvin etenkin lyhyitä hoitojaksoja suosiviin ympäristöihin, kuten perusterveydenhuoltoon sekä opiskelija- ja työterveyshuoltoon. Hoitomuotoa voidaan helposti soveltaa myös muiden vaikeuksien kuin mielialaoireiden avuksi. On kuitenkin huomioitava, ettei lyhyiden hoitomallien voi olettaa toimivan kaikille, Kohtala selventää.

Väitöstutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta, joissa käytettiin kokonaan tai osittain aineistoa, joka käsitti yhteensä 57 mielialaoireita kokenutta osallistujaa.

PsM Aino Kohtalan psykologian väitöskirjan "ACTing for depressive symptoms: A longitudinal study of a brief 4-sessions acceptance- and value-based intervention for symptoms of depression" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. David Gillanders (University of Edinburgh, United Kingdom) ja kustoksena professori Raimo Lappalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja:

Aino Kohtala, aino.kohtala@gmail.com, puh. +358 40 861 2969

tiedottaja Kirke Hassinen, viestinta@jyu.fi, puh. +358 40 846 1395

Aino Kohtala kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion Lyseon lukiosta vuonna 2005 ja valmistui psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2010. Kohtala on työskennellyt valmistumisestaan lähtien aikuisten mielenterveystyön parissa ja nykyään hän työskentelee Kuopion psykiatrian keskuksessa aikuispsykiatrian poliklinikalla. Hän valmistui kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi keväällä 2018.

Julkaisun tiedot:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations 10, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7530-2 (PDF), se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7530-2.