Väitös

26.10.2018 Ammatillisessa koulutuksessa oppijan lähtökohdat ja aikaisempi elämänkokemus tulisi huomioida voimavarana (Korpi)

Aika:

26.10.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi , Agora, Auditorio 2
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan aikaisempi kokemus, uuden oppiminen, työkulttuuri ja työtoimijuus ovat merkittäviä ammatillisessa kasvussa ja johdattavat fysioterapiaopiskelijat oman alansa asiantuntijaksi. Opiskelijoiden asiantuntijaksi kasvussa löytyi kaksi merkittävää käännekohtaa, joista toinen oli opintojen alkupuolella, jolloin uudenlaista oppimista tarvittiin ammatillisissa opinnoissa. Toinen käännekohta oli käytännön työn oppiminen, josta opiskelijat kertoivat paljon.

- Nämä käännekohdat ovat opiskeluajan kriittisiä kohtia, ne voivat olla positiivisia ja rohkaista oppimiseen. Toisaalta ne voivat olla sudenkuoppia ja hidastaa oppimista, jos oikeanlaista ja riittävää ohjausta ei ole saatavilla, kertoo TtM Hilkka Korpi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Korpi tutki narratiivisella tutkimusotteella fysioterapiaopiskelijoiden ammatillisen kasvun tarinoita ammattikorkeaopintojen aikana. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme erilaista tarinamallia, joiden avulla aikaisempia kokemuksia voidaan hyödyntää ammatillisessa kasvussa. Tunnistetut tarinamallit nimitettiin autonomisen oppijan kasvun tarinaksi, fysioterapiayhteisöön kasvun tarinaksi ja kriittisen kehittäjän tarinaksi.

- Autonomisen oppijan tarinoissa varsinaiset opiskeluajan käännekohdat kohdistuvat opiskeluajan alkuun. Näillä opiskelijoilla on takanaan aikaisempia opintoja, mutta vasta tässä elämänvaiheessa he ovat löytäneet etsimänsä alan ja opiskelupaikan, Korpi kuvaa.

- Fysioterapiayhteisöön kasvun tarinoissa korostuvat opiskelijoiden pohdinnat siitä, minkälaiset valmiudet heillä on kohdata oikean työn haasteet. Oman alan kurssit ja käytännön harjoittelut selkiyttävät kokonaiskuvaa fysioterapiasta ja tuovat uudenlaista innostusta opiskeluun.

Kriittinen kehittäjä on kiinnostunut kehittämään myös fysioterapiaa alana ja etenkin koulussa toteutettavat hankkeet innostavat kehittämään uudenlaista toimintaa.

- Kriittisen kehittäjän tarinoissa opiskeluajan käännekohdat ovat melko myöhäisessä vaiheessa heidän opiskelujaan, jolloin kriittisyys sekä omia kykyjä että tiedonlähteitä kohtaan herää, Korpi kertoo.

Kokemuksia voidaan hyödyntää opiskelijoiden ammatillisessa kehittämisessä

Kokonaisvaltaisuus ja andragogisten periaatteiden, muun muassa oppijan lähtökohtien ja elämänkokemuksen huomioiminen edesauttavat uuden oppimista. Fysioterapian työkulttuurin kehityksessä tarvitaan tulevaisuudessa lisää luovuutta ja innovatiivisuutta. Monialaisuus ja aktiivinen toimijuus vievät fysioterapian työtoimijuutta eteenpäin.

- Tutkimus tuo uudenlaista täydentävää tietoa asiantuntijaksi kasvusta terveystieteiden koulutuksen ja opetussuunnitelmien kehittämiseksi. On tärkeätä tunnistaa asiantuntijaksi kasvun eri elementit ja tarjota riittävästi tukea niissä, Korpi toteaa.

Fysioterapian työkulttuurin omaksuminen ja itsenäinen toimijuus käytännön työssä ovat fysioterapian opiskelijoiden päämääränä. Opiskelijat rakentavat asiantuntijuuttaan uuden teoriatiedon sekä vähitellen karttuvan käytännön taidon avulla oppilaitoksen ja työelämän välisessä yhteistyössä.

- Narratiivinen eli tarinallinen ajattelu on yksi oppimisen keskeisistä työkaluista. Omien oppimistarinoiden kertominen auttaa opiskelijoita reflektoimaan ja myös tiedostamaan omaa työskentelyään sekä kehittämään sitä, Korpi toteaa.

TtM Hilkka Korven fysioterapian väitöskirjan Changing landscape in professional development - Narrative research from the physiotherapy students' perspective tarkastustilaisuus 26.10.2018 klo 12 Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa (Auditorio 2). Vastaväittäjänä professori Kaisa Mannerkorpi (Göteborgin yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena professori Arja Piirainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Julkaisutiedot: 
Teos on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 25, Jyväskylä 2018, ISSN: 2489-9003, ISBN 978-951-39-7569-2 (PDF). Julkaisu on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7569-2

Hilkka Korpi valmistui ylioppilaaksi Lapuan lukiosta 1985. Hän valmistui vuonna 1988 lääkintävoimistelijaksi Helsingin IV Terveydenhuolto-oppilaitoksesta ja erikoislääkintävoimistelijaksi vuonna 1994 Turun Terveydenhuolto-oppilaitoksesta. Terveystieteiden maisterin tutkinnon, pääaineena fysioterapia, hän on suorittanut vuonna 2009 Jyväskylän yliopistosta. Opinnot ja työelämä ovat kulkeneet rinta rinnan hänen urallaan. Hän on toiminut fysioterapeuttina Ullanlinnan palvelukeskuksessa ja Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa Helsingissä, Vaasan fysioterapiakeskuksessa Vaasassa sekä Norrvalla-Folkhälsanilla Mustasaaressa. Sosiaali- ja terveysalan opettajana hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa ja Vamiassa Vaasassa. Tällä hetkellä Korpi työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa.
Tukea väitöskirjan viimeistelyyn on tarjonnut Jyväskylän yliopisto sekä kansainvälisissä kongresseissa esiintymiseen Suomen Fysioterapeutit ry sekä Suomen aikuisneurologinen fysioterapiayhdistys ry.

Lisätietoja:
· TtM Hilkka Korpi, hilkka.m.korpi@jyu.fi, 040 8356747
· Tiedottaja Martta Walker, martta.a.walker@jyu.fi, 040 805 7417

Lisätietoja

Hilkka Korpi

Liikuntatieteellinen tiedekunta

hilkka.m.korpi@jyu.fi

040 8356747