08

Jyväskylän yliopisto Shanghain listalla sijoilla 601-700

Jyväskylän yliopisto oli jälleen mukana ns. Shanghain listan yliopistovertailussa (Academic Ranking of World Universities ARWU), jossa se sijoittuu välille 601-700. Tänä vuonna vertailussa julkistettiin 500 maailman huippuyliopiston lisäksi lähellä listasijoitusta olevat yliopistot sijoilla 501-1000.

Kalaistutukset muuttavat koko ekosysteemiä

Poikasistutukset ovat etenkin sisävesissä suosittu keino lisätä kalastussaaliita tai vahvistaa heikentyneitä kalakantoja. Yhden lajin poikasten lisääminen voi kuitenkin vaikuttaa toisiin kalalajeihin ja koko vesiekosysteemiin odottamattomilla tavoilla.

Väitös: 24.8.2018: Pohjamudalla on väliä (Wallin)
24.08.2018 klo 12.0015.00

FM Jaana Wallinin akvaattisten tieteiden väitöskirjan "Aquatic effects and risk assessment of multi-metal leachates from metal mining and acid sulphate soils" (Kaivosteollisuudesta ja happamilta sulfaattimailta tulevan metallikuormituksen vesistövaikutukset ja riskien arviointi) tarkastustilaisuus perjantaina 24.8.2018 klo 12:00 salissa YAA303. Vastaväittäjänä toimii filosofian tohtori Carmen Casado-Martinez (Centre Ecotox, Lausanne, Sveitsi) ja kustoksena professori Juha Karjalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Voimaharjoittelu ja liikuntamotivaatio kulkevat käsi kädessä

Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että voimaharjoittelu lisää ikääntyneiden liikuntamotivaatiota ja edistää liikuntasuunnitelmien tekemistä. Liikuntamotivaatio ja luottamus omiin kykyihin ylläpitää liikuntaharrastusta ovat keskeisiä tekijöitä säännöllisen voimaharjoittelun jatkamisessa.

JYU kustantaa itse työntekijöidensä viittomakielen tulkkauksen

Jyväskylän yliopiston ja Kelan välillä oli tulkintaerimielisyys tulkkauspalvelusopimuksen soveltamisesta. Kelan tulkinnan mukaan yliopiston viittomakielen tulkit eivät voi enää tulkata Kelan kustantamana yliopistossa työskenteleville Kelan tulkkauspäätöksen saaneille viittomakielisille kuuroille.

Pepe eli pedagoginen perjantai
05.10.2018 klo 13.0014.30

PEPE on yliopistolaisten yhteisen keskustelun ja pedagogisen tuulettamisen pönötysvapaa foorumi kerran kuussa.

Väitös: 15.9.2018 Torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa vieraslajien menestymiseen (Margus)
15.09.2018 klo 12.0015.00

Ihmiset levittävät vieraslajeja, joista on tullut merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle. Ne voivat uhata alkuperäislajistoa mm. kilpailemalla samoista resursseista, levittämällä tauteja ja loisia sekä muovaamalla niiden elinympäristöä. Useat vieraslajit ovat esimerkiksi tuholaisia ja niitä vastaan käytetään erilaisia torjunta-aineita. Torjunta-aineiden käytöllä voidaan vaikuttaa tuholaisten menestymiseen ja leviämiseen.

Väitös: 19.10.2018 Vireät aivot liikuttavat ikääntyneitä (Poranen-Clark)
19.10.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden henkilöiden tiedonkäsittelytoiminnot vaikuttavat heidän liikkumisaktiivisuuteensa elinpiirissä. TtM Taina Poranen-Clarkin gerontologian ja kansanterveyden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus vahvistaa tietoa aivojen tiedonkäsittelytoimintojen merkityksestä liikkumiskyvylle. Lisäksi tutkimus tuo lisää ymmärrystä aivoterveydestä huolehtimisen merkityksestä koko elinkaaren ajan.

Uupuvat vanhemmat eivät toivo lisää lapsia

Yli puolet suomalaisvanhemmista kokee uupumuksen ja väsymyksen vaikuttaneen heidän toiveisiinsa hankkia lisää lapsia. Tämä selviää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Kysymyksessä on keväällä 2018 käynnistynyt Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät -tutkimus, josta on saatu ensimmäiset tulokset.

Liisa Kurunmäki laskentatoimen professoriksi

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut KTT, dosentti Liisa Kurunmäen laskentatoimen professoriksi 1.9.2018 alkaen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.

Väitös: 19.9.2018: Neljällä käyntikerralla pitkäaikaista apua mielialaoireisiin (Kohtala)
19.09.2018 klo 12.0015.00

PsM Aino Kohtalan psykologian väitöskirjan "ACTing for depressive symptoms: A longitudinal study of a brief 4-sessions acceptance- and value-based intervention for symptoms of depression" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. David Gillanders (University of Edinburgh, United Kingdom) ja kustoksena professori Raimo Lappalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitös: 26.10.2018: Teknologiset apuvälineet parantavat muistisairaan arkea oikein käytettynä (Riikonen)
26.10.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan oikein käytettynä teknologiset apuvälineet tukevat muistisairaan ihmisen arkea. Yhdistämällä sosiaalinen tuki ja teknologia voidaan vahvistaa muistisairaan ihmisen arvokkuutta ja tukea läheisten jaksamista. Toisaalta teknologialla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, jos se häiritsee tai leimaa käyttäjäänsä.

Väitös: 16.11.2018 Liikunta auttaa polven nivelrikko-oireisiin (Munukka)
16.11.2018 klo 12.0015.00

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan säännöllinen vesivastusharjoittelu paransi polven nivelruston terveyttä ja laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on todettu lievä polven nivelrikko. Lisäksi liikunta paransi aerobista kuntoa ja vähensi polven jäykkyyttä.