Kongressit

Dies Mediaevales 2019

Aika:

28.3.2019 — 30.3.2019


Sijainti: Seminaarinmaki, c1
Dies Mediaevales on joka toinen vuosi järjestettävä monitieteinen ja kansainvälinen tutkijatapaaminen, joka kokoaa yhteen keskiajan tutkimuksen edustajat Suomen eri yliopistoista ja tieteenaloilta filologeista arkeologeihin ja taidehistorioitsijoista historian tutkijoihin. Konferenssin ohjelmassa yhdistyvät keynote-esitelmät, konferenssiesitelmät ja paneelikeskustelut, joissa käsitellään yksittäisiä tutkimusaiheita ja tieteenalan yleisiä trendejä. Konferenssikielinä toimivat suomi, ruotsi ja englanti. Konferenssin yhteydessä jaetaan myös Glossa ry:n myöntämä Valoisa keskiaika -palkinto.

Järjestyksessään 15. Dies Mediaevales -konferenssi järjestetään Jyväskylän yliopistossa 28.-30.3.2019. Konferenssin järjestävät yhteistyössä Suomen keskiajantutkimuksen seura Glossa ry., Jyväskylän yliopiston keskiajan tutkimusryhmä Ramus virens – JYU Medieval Studies, Jyväskylä yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos sekä Lamemoli-projekti (SA ja JY no.307635, 2017-2018).

Kevään 2019 konferenssin teemana on Kriisit. Teeman kautta voidaan tarkastella yksilöiden ja yhteisöjen varautumista ja vastaamista niin aineellisiin kuin aatteellisiinkin kriiseihin. Otsikko on tarkoituksellisen väljä, jotta se kattaa mahdollisimman monet tutkimusaiheet ja -alat. Toivotamme tervetulleiksi esimerkiksi esitelmät ja temaattiset sessiot, jotka tarkastelevat teemaa mm. luonnontieteiden, filosofian, kirjallisuuden, kuvataiteen ja uskonnon näkökulmista. Aihe käsittää niin ikään historiallisen muutoksen ja pysyvyyden tematiikat sekä medievalismin näkökulman. Teemaa voi lähestyä myös tutkimuksellisesti tarkastellen esimerkiksi historiografisia ja metodologisia murroksia. Esitelmistä koostetaan kaksi vertaisarvioitua konferenssijulkaisua. Näistä laajempi julkaistaan Miratorissa (Jufo 1) ja taidehistoriaan keskittyvä suppeampi erikoisnumero Tahitissa (Jufo 1).

Teeman eri puolia valottavat keynote-luennoitsijat, professori Albrecht Classen (University of Arizona, USA), dosentti Janne Harjula (Turun yliopisto) ja dosentti Virpi Mäkinen (Helsingin yliopisto).

Lisätietoja

Lauri Ockenström

Tutkijatohtori

MUTKU

lauri.ockenstrom@jyu.fi

0408053795