Yliopiston uutiset

Gradian ja Avancen esimies- ja johtamiskoulutukset uudenlaiseen yhteistyöhön

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Jyväskylän yliopiston Avance-johtamiskoulutus käynnistävät syksyllä 2018 yhteistyön, joka rikkoo aivan uudella tavalla kouluasteiden rajoja ja mahdollistaa merkittäviä hyötyjä yhteisille asiakkaille.

Sen myötä Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta korkea-asteen Executive MBA -ohjelmaan jatkavat saavat hyväksiluettua opintoja, mikä lyhentää merkittävästi opintoaikaa ja tuo taloudellista säästöä. Uudenlainen toimintamalli on syntynyt koulutusasteet läpäisevän EduFutura Jyväskylä -yhteistyön tuloksena.

Uuden yhteistyömallin myötä oppilaitokset haluavat tukea työ- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittymistä ja parantaa yritysten kilpailukykyä.

- Tällä yhdistelmällä esimies- ja johtamistyötä tekevät pystyvät työn ohessa vahvistamaan sekä käytännönläheistä että tieteeseen perustuvaa johtamisosaamista, kertoo johtaja Ari Manninen Avancesta.

- Taloudellisen ja ajallisen säästön toivotaan innostavan johtamisopintojen jatkamiseen ja palvelevan erityisesti pk-yrityksiä, toteaa puolestaan yksikönjohtaja Jukka Koivisto Gradiasta.

Uusi opintopolkumalli on syntynyt Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun muodostaman EduFutura Jyväskylä -yhteistyön kautta. EduFuturassa sujuvoitetaan opiskelijoiden opintopolkuja ja tarjotaan uudenlaisia oppimisratkaisuja tulevaisuuden osaamistarpeiden ja yritysten näkökulmasta.

Ensimmäiset räätälöidyn Executive MBA -ohjelman (EMBA) suorittajat voivat aloittaa Avancessa lokakuussa 2018. Jokaiselle EMBA-opintoihin hakeutuvalle tehdään oma opintosuunnitelma, jossa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (JYET) opintoja hyväksiluetaan osaksi EMBA-opintoja. Opintojen korvattavuus koskee myös Gradiassa (ent. Jyväskylän aikuisopisto) vuonna 2014 tai sen jälkeen johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Haku marraskuussa 2018 alkavaan JYET-koulutukseen on parhaillaan käynnissä Gradian verkkosivuilla.

Lisätietoja yhteistyöstä:
Yksikönjohtaja Jukka Koivisto, Gradia, puh. 040 341 6160
Johtaja Ari Manninen, Jyväskylän yliopiston Avance-johtamiskoulutus, puh. 040 586 8887

Lisätietoja koulutusohjelmista:
Sirpa Kuikka, koulutuspäällikkö, Gradia, puh. 040 341 5578
Sirpa Koponen, koulutuspäällikkö, Avance-johtamiskoulutus, puh. 040 836 8841

www.gradia.fi

www.emba.jyu.fi