16.08.2018
Yliopiston uutiset

JYU kustantaa itse työntekijöidensä viittomakielen tulkkauksen

Jyväskylän yliopiston ja Kelan välillä oli tulkintaerimielisyys tulkkauspalvelusopimuksen soveltamisesta. Kelan tulkinnan mukaan yliopiston viittomakielen tulkit eivät voi enää tulkata Kelan kustantamana yliopistossa työskenteleville Kelan tulkkauspäätöksen saaneille viittomakielisille kuuroille.

Jyväskylän yliopiston näkemyksen mukaan yliopiston tulkkien käyttö takaa parhaiten tulkkauksen laadun yliopistokontekstissa ja edistää kuurojen työntekijöiden yhdenvertaista osallistumista akateemisen yhteisön toimintaan. Tämän vuoksi Jyväskylän yliopisto päätti kustantaa kuurojen työntekijöidensä työelämä- ja opiskelutulkkauksen 1.6.2018-31.12.2019.

Kelan vastuu viittomakielen tulkkauksen kustantamisesta perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Kela on solminut tarjouskilpailun perusteella tulkkauspalvelusopimukset palveluntuottajien kanssa, joista yksi on Jyväskylän yliopisto. Sopimukset ovat voimassa 1.1.2018-31.12.2019. Toisin kuin aiemmat sopimukset, nykyiset sopimukset eivät kata tilanteita, joissa tulkki tulkkaa samassa yrityksessä työskentelevälle kuurolle henkilölle, paitsi poikkeustapauksissa.

Jyväskylän yliopisto on maamme yliopistoista ainoa, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö. Yliopiston suomalaisen viittomakielen opetuksen ja tutkimuksen erityistehtävästä huolimatta Kela ei pidä siihen liittyvää tulkkausta poikkeustapauksena. Näin ollen Kela ei kustanna tulkkausta silloin, kun Jyväskylän yliopiston tulkki tulkkaa yliopistoon työsuhteessa olevalle viittomakieliselle kuurolle. Kela kustantaa edelleen Jyväskylän yliopiston tulkkien tulkkauksen niille opiskelijoille, joilla ei ole työsuhdetta yliopistoon.

Akateemisessa kontekstissa tapahtuva opiskelu- ja työelämätulkkaus edellyttää tulkeilta erityisosaamista. Jyväskylän yliopistossa työskentelevät tulkit ovat erikoistuneet tämän tyyppiseen vaativaan tulkkaukseen ja ovat pitkään kehittäneet tulkkauskäytänteitä asiantuntijaviestinnässä yhteistyössä viittomakielisten kanssa. Päätöksellään Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen haluaa taata yhdenvertaiset mahdollisuudet työskentelyssä ja viestinnässä yliopiston kaikille työntekijöille.

Tarkempaa tietoa antaa
Bertold Fuchs, tulkkaustoiminnan johtaja, Jyväskylän yliopisto
bertold.fuchs@jyu.fi
050 4285307