06.08.2018
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus osaksi kansainvälistä nanotiedekeskusten verkostoa

Jyväskylän yliopiston sekä israelilaisen Bar-Ilan -yliopiston nanotiedekeskukset allekirjoittavat aiesopimuksen tutkimus- ja koulutusyhteistyön käynnistämiseksi. Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus (NSC) isännöi Bar-Ilan yliopiston tutkijoiden kolmipäiväistä BINA@NSC tutkimusvierailua 6.-8.8.2018.

Tapaaminen sisältää tieteellisiä puheenvuoroja, vierailuja tutkimuslaboratorioihin sekä aiesopimisen tulevasta yhteistyöstä. Näin Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus tulee osaksi Bar-Ilanin yliopiston koordinoimaa kansainvälistä poikkitieteellisten nanotiedekeskusten verkostoa.

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Mikko Mönkkönen allekirjoittaa aiesopimuksen yhteistyöstä tiistaina 7.8.2018. Bar-Ilan -yliopiston Nanotiedekeskusta tilaisuudessa edustaa dekaani Shulamit Michaeli ja nanotiedekeskuksen johtaja Dror Fixler.

Poikkitieteellinen nanotutkimus kiinnostaa maailmalla

Nanotieteellistä tutkimusta on tehty ympäri maailmaa jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Tutkimuksen tulokset ovat mullistaneet arkeamme. Nykyisin kulutuselektroniikka toimii pitkälti fysiikan ja kemian tutkimukseen pohjautuvilla nanomittakaavaan valmistetuilla laitteilla. Lääketieteen kehitys vaatii nanomittakaavan ymmärrystä biologisista organismeista. Samalla nanotutkijat pyrkivät varmistamaan, etteivät uudet materiaalit ole vahingollisia ihmisille tai ympäristölle. Perinteisesti fysiikan, kemian ja biologian alojen tutkijat ovat toimineet omissa siiloissaan ja vuorovaikutus tutkijoiden välillä on ollut vähäistä. Niinpä tutkimustieto on siirtynyt alojen välillä hitaasti. Tämän ongelman ratkaisuksi ympäri maailmaa on perustettu poikkitieteellisiä nanotieteen tutkimuskeskuksia. Suomessa pioneerina on toiminut vuonna 2004 toimintansa aloittanut Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus. Tällä hetkellä kehityssuuntana on poikkitieteellisten nanotiedekeskusten kansainvälinen yhteistyö, jossa Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus on vahvasti mukana.

Yhteistyö lähtee tutkijoista

Kansainvälisessä yhteistyössä on kyse tutkijoista, heidän tutkimusongelmistaan ja tiedon jakamisesta. Kun keskinäinen luottamus on hyvällä tasolla, voivat kumppaniorganisaatioissa työskentelevät tutkijat tukeutua kansainvälisiin kollegoihin matalalla kynnyksellä. ”Tutkimus- ja koulutusyhteistyö yliopistojemme välillä käynnistyy syksyn aikana. Yhteistyö auttaa meitä pysymään kehityksen kärjessä, ja viestimään omista tuloksistamme kollegoillemme Israelissa ja muualla maailmassa. Tässä meitä auttavat erityisesti Bar-Ilanin korkeatasoiset tutkimusryhmät ja heidän loistavat kansainväliset verkostonsa”, kertoo Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen johtaja Tero Heikkilä.

Ennen nyt solmittavaa aiesopimusta Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksella on jo yhteistyöprojekteja saksalaisen Kasselin yliopiston nanotiedekeskuksen (CINSaT – Center for Interdisciplinary Nanostrucutre Science and Technology) sekä yhdysvaltalaisen keskuksen (CaSTL – Chemistry at the Space-Time Limit) kanssa. Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa on havaittu, että kokemusten vaihtaminen yli maarajojen auttaa molempia kumppaniorganisaatioita tutkimuksen teossa ja opetuksessa.

Korkeatasoinen yhteistyökumppani

Bar-Ilan -yliopiston Nanotiedekeskus on muutaman vuoden Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskusta nuorempi ja pärjännyt hyvin kansainvälisissä yliopistovertailuissa. Molemmissa nanotiedekeskuksissa tehdään samankaltaista nanotieteellistä tutkimusta. Tulevaisuudessa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä tullaan tekemään nanotiedekeskusten välillä muun muassa henkilöstö- ja opiskeluvaihtojen kautta sekä tutkimusvierailujen muodoissa.

”Sekä tutkimus että opetus ovat Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa huippuluokkaa. Vierailumme Jyväskylässä kestää vain muutaman päivän, mutta uskomme sinä aikana tutustuvamme moniin tutkijoihin ja pääsevämme yhteistyössä nopeammin alkuun”, toteaa Bar-Ilan yliopiston Nanotiedekeskuksen johtaja Dror Fixler. Vierailun aikana professori Dror Fixler luennoi myös kansainvälisen kesäkoulun nanofotoniikan kurssilla. Kurssille on tulossa 25 opiskelijaa. Osallistujista yli puolet on Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta.

Lisätietoja:

Nanotiedekeskuksen johtaja, professori Tero Heikkilä, tero.t.heikkilä@jyu.fi, +358 40 805 4804
Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus: www.jyu.fi/nsc

Nanotiedekeskuksen johtaja, professori Dror Fixler, Dror.Fixler@biu.ac.il
Bar-Ilan Nanotiedekeskus: https://nano.biu.ac.il/

BINA@NSC workshop: https://www.jyu.fi/science/en/nanoscience-center/current/bina-nsc-workshop