Yliopiston uutiset

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän kansallinen yhteistyö vahvistuu

Perjantaina 24.8. Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, maakuntajohtaja Tapani Mattila, tutkimusprofessori Jukka-Pekka Mecklin sekä dosentti Päivi Fadjukoff tapasivat Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtoa ja sopivat Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän kansallisen yhteistyön vahvistamisesta.

 Keski-Suomessa on jo pitkään tehty laajaa ja monialaista yhteistyötä ihmislähtöisen hyvinvointiosaamisen edistämiseksi.

 - Kansanterveyden ja hyvinvoinnin myönteisen kehityksen turvaaminen edellyttää laajaa ja pitkäjänteistä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tarvitaan sekä ajattelutavan muutosta, rakenteellisia muutoksia, tutkimustiedon hyödyntämistä, että käytännön tekoja, kuvailee Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

– Yliopisto haluaa olla vahvasti viemässä eteenpäin tätä kehitystä. Työmme keskiössä on ihmistä autonomisena toimijana korostava näkökulma ja painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja ongelmien ehkäisyyn. 

 - Keski-Suomi on ottanut hyvinvoinnin ja hyvinvointitalouden yhdeksi maakunnallisen kehittämisen kärkiteemaksi, kertoo maakuntajohtaja Tapani Mattila. Osaamiskeskittymämme on jo itsessäänkin vahva, ja katsomme, että maakunnallisen hyvinvoinnin kehittämistyön tulisi nivoutua osaksi ja hyödyttää myös valta­kunnallista kehittämistä eikä toimia siitä erillään.

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee pitää aloitetta tervetulleena.

 - Vankan osaamisen pohjalle alueellisesti löydetty yhteinen tahtotila on iso pääoma, jonka hyödyntäminen ja kansallinen edelleen verkottuminen on kaikille eduksi. Kehittäjäkumppanuutta voidaan käytännössä toteuttaa monin tavoin, joita tulemme jatkossa konkretisoimaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilönä toimii hyvinvointi- ja palveluosaston päällikkö Markku Tervahauta. Lisäksi päätettiin valmistella kumppanuussopimus väestön hyvinvoinnin ja terveyden kansallisesta seurannasta ja edistämisestä vastaavan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

 - Kehittämiskumppanuus vahvan ja monipuolisen alueellisen osaamiskeskittymän ja kehittämisympäristön kanssa sopii hyvin THL:n tehtävään ja tavoitteisiin, toteaa pääjohtaja Juhani Eskola.

Tapaaminen oli jatkoa kesäkuussa toteutuneelle perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon vierailulle Jyväskylässä, minkä jälkeen Päivi Fadjukoffin kokoama selvitys Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän vahvuuksista ja tavoitteista (Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle! ) toimitettiin ministerin pyynnöstä sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.  

Lisätietoja: Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi, 050 5181410