Yliopiston uutiset

Liisa Kurunmäki laskentatoimen professoriksi

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut KTT, dosentti Liisa Kurunmäen laskentatoimen professoriksi 1.9.2018 alkaen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.

Liisa Kurunmäki on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu julkisen sektorin, erityisesti terveydenhuollon, laskentatoimen tutkija. Kurunmäki on väitellyt Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnasta vuonna 2000. Ennen Jyväskylään paluutaan hän on työskennellyt laskentatoimen laitoksilla sekä Edinburghin yliopistossa että London School of Economics and Political Sciencessa. Kurunmäki on Jyväskylän yliopiston dosentti.

Kurunmäki on ohjannut jatko-opiskelijoiden tutkimustöitä ja maisteriopiskelijoiden opinnäytteitä aiemmissa tehtävissään. Hän on julkaissut oman tutkimustyönsä tuloksia tutkimusalansa parhaimmissa lehdissä. Hän arvioi artikkeleita lukuisiin kansainvälisesti arvostettuihin akateemisiin julkaisusarjoihin ja hänellä on kokemusta myös tieteellisten lehtien toimitusneuvoston jäsenenä toimisesta. Parhaillaan hän toimii Financial Accountability & Management -lehden Associate Editorina.

Kurunmäellä on runsaasti kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä sekä tutkimusrahoituksen hankinnasta ja tutkimustoiminnan johtamisesta London School of Economics and Political Sciencen CARR (Centre for Analysis of Risk and Regulation) -tutkimuskeskuksen tutkijana. Uransa aikana häin on tehnyt useita tutkimusvierailuja eri maiden yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Lisätietoja:
Professori Liisa Kurunmäki, l.kurunmaki@lse.ac.uk
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi