Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Matemaatikot koolla Jyväskylässä, 20.–23.8.2018

Inversio-ongelmiin keskittyvä kansainvälinen konferenssi kokoaa ensimmäistä kertaa matemaatikot ympäri maailmaa Jyväskylään keskustelemaan alan viimeisimmistä saavutuksista ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen organisoima konferenssi ”Inverse problems, PDE and geometry” järjestetään 20.–23.8.2018 Jyväskylässä.

Matematiikkaa ja inversio-ongelmia esiintyy kaikkialla. Inversiotutkimus on monitieteinen ala, joka keskittyy epäsuorien mittausten matemaattiseen teoriaan ja käytännön toteutukseen. Inversio-ongelmien tutkimuksella on sovelluksia lääketieteellisessä kuvantamisessa, kuten röntgentomografiassa tai ultraäänikuvauksessa. Inversio-ongelmien menetelmien avulla nykyaikaisen matematiikan edistysaskeleita voidaan tuoda monille sovellusaloille. Hammasröntgenkuvauksessa inversiomenetelmät ovat jo tätä päivää, kun halutaan vähentää röntgensäteilyä. Niiden avulla voidaan tarkistaa esimerkiksi, minkälainen kolo implanttia varten tarvitaan ja mihin se pitää laittaa niin, ettei se osu hermokanavaan. Laajan mittakaavan sovelluksia löytyy maaperän tutkimuksesta, jossa pyritään ymmärtämään maankuoren liikkeitä ja maanjäristyksiä. Esimerkiksi öljy-yhtiöt ovat erityisen kiinnostuneita seismisen kuvantamisen mahdollisuuksista. Myös betonirakenteiden kestävyyden ja siltarakenteiden kunnon arviointi on ajankohtainen sovellus.

Näkymättömäksi matemaattisesti

Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella toimii maailman johtava inversio-ongelmien teorian, käytännön ja sovellusten tutkimuksen huippuyksikkö, jota Helsingin yliopisto koordinoi. Erityisesti Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen professori Mikko Salon tutkimusryhmä on kiinnostunut tutkimaan sähköisen kuvantamisen ja maapallon kuvantamisen matemaattisia malleja. Uusien mallien avulla nykyaikaisen matematiikan edistysaskeleita voidaan tuoda monille sovellusaloille.

- Inversio-ongelmien teoria tarjoaa myös työkaluja näkymättömyystutkimukseen ja ennustaa näkymättömien madonreikien olemassaolon. Eräs mahdollinen sovellus liittyy magneettikuvaukseen. Kohteet, joiden ei haluta häiritsevän kuvausta, voidaan käsitellä näkymättömiksi, kertoo professori Mikko Salo.

Tutkimusyhteistyön edistämistä

Inverse problems, PDE and geometry" –konferenssissa käydään läpi alan viimeisimpiä saavutuksia. Samalla matemaatikot tapaavat toisensa ja kertovat toisilleen työstään ja tekemästään tieteestä kielellä, jota kaikki osapuolet ymmärtävät. Konferenssi toimii myös nuorille tutkijoille tärkeänä väylänä kansainvälisten verkostojen luomisessa sekä tutkimusyhteistyön vahvistajana.

Konferenssi on osa professori Mikko Salolle myönnettyä Euroopan tutkimusneuvoston Consolidator Grant -hanketta, ja myös osa Inversio-ongelmien huippuyksikön toimintaa.

Lisätietoja: