17.08.2018
Yleisöluennot

Muistoihin kaivertuneet tilat -symposium: Eletyt tilat ja affektiivisuus

Aika:

30.8.2018 12:00 — 15:30


Sijainti: Seminaarinmaki, Lyhty (PD103)
Muistoihin kaivertuneet tilat. Valotuksia kokemuksiin mielisairaaloista -tutkimushanke järjestää to 30.8.2018 symposiumin Lyhdyssä (PD103) klo 12-15:30. Luennoitsijoiksi ovat lupautuneet taiteellisen tutkimuksen professori Leena Rouhiainen otsikolla "Hengittäminen ja ruumiidenvälisyys taiteellisen tutkimuksen suunnan näyttäjinä" sekä taidehistorian professori Kirsi Saarikangas otsikolla "Eletyt tilat". Näiden jälkeen hankkeen tutkijat Sari Kuuva, Karoliina Maanmieli ja Kirsi Heimonen kertovat omista, mielisairaalamuistojen ruumiillisuutta, tilallisuutta ja väkivaltaa käsittelevistä tutkimuksistaan Muistoihin kaivertuneet tilat –hankkeessa (Koneen säätiö 2017–2020). Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille – tervetuloa!

Ohjelma:

Klo 12:00

Leena Rouhiainen - Hengittäminen ja ruumiidenvälisyys taiteellisen tutkimuksen suunnan näyttäjinä.  (45min)

Rouhiainen tarkastelee hengittämisen ja ilman kysymyksiä osana Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskukseen sijoittuvaa hanketta Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteen ja tieteen välissä (Koneen Säätiö 2018 – 2020). Hankkeen tavoitteena on avata vieraskokemuksen etiikkaa ja estetiikkaa kolmen kysymyksen suuntaamana: millaista ruumiillista kokemusta vieraus tuottaa, millaista ymmärrystä ruumiiden välisyydestä tällöin syntyy ja miten taide voi toimia kumman kokemuksen paradigmana. Kysymyksiä käsitellään yhteistyönä tieteellisen tutkimuksen ja kolmen taideproduktion välisessä prosessissa. Yksi produktioista on tanssin ja koreografian alueella toimivan Rouhiaisen yhdessä koreografi Riikka Theresa Innasen ja äänitaitelija Antti Nykyrin kanssa toteuttama visuaalinen kuunnelma. Kuunnelma on tutkielma hengittämiseen, tietoiseen hengityksen harjoittamiseen ja ilmavirtaan liittyvästä suggestiosta ja ruumiidenvälisyydestä. Kiinnostuksen kohteena on, miten eri ympäristöissä voi ja saa hengittää. Rouhiainen esittelee näkökulmaansa taiteelliseen tutkimukseen sekä kuunnelman toteuttamiseen liittyvää teoreettista viitekehystä.


Tanssitaiteen tohtori Leena Rouhiainen toimii taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa. Hän on edistänyt fenomenologista tanssin tutkimusta ja hänen aiempi taiteellinen tutkimus on käsitellyt somatiikkaa, esiintyjyyttä ja koreografiaa. Hän on toimittanut muun muassa seuraavat teokset: Dance Spaces: Practices of Movement (2012 yhdessä Susanne Ravnin kanssa) ja Tanssiva tutkimus: Tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja (2014 yhdessä Hanna Järvisen kanssa).

Kirsi Saarikangas - Sairaalaympäristöt elettyinä tiloina

Taidehistorian professori Kirsi Saarikangas on tehnyt monitieteistä tutkimusta taidehistorian, kaupunkitutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen risteyskohdassa ja tutkinut mm. lähiöiden elettyjä tiloja, luontoa kaupungeissa sekä asukkaiden, rakennetun ja luonnonympäristön suhdetta.


Klo 14:00

Muistoja mielisairaaloista – hankkeen tutkimusesittelyjä

Sari KuuvaMielisairaalavalokuvat ja ruumiillinen tieto

Karoliina MaanmieliVäkivalta ja vallankäyttö potilaiden mielisairaalamuistoissa.

Esittelen mielisairaalamuistojen väkivallan ja vallankäytön kuvastoa erityisesti potilaiden muistoihin keskittyen. Muisteluaineiston metaforat kuvaavat mielisairaaloissa koettuja traumatisoivia tilanteita ja kipeitä tunteita.

Kirsi Heimonen Ruumiillisuuden tilallisuudet.

Yksi lähestyminen mielisairaalamuistoihin. Taiteilija-tutkija Kirsi Heimonen esittelee tapaansa lähestyä mielisairaalamuistoja, jossa ympäristö, liike ja ruumiillisuuden tilallisuus orientoivat kirjoitettujen muistojen tarkastelussa.

Lisätietoja

Saara Jäntti

Tutkijatohtori

Soveltava kielitiede

saara.j.jantti@jyu.fi

+358408053180